XIII Łódzka Grunwaldzka Drużyna Harcerzy

* Stalowa Trzynastka Łódzka *

im. gen. Józefa Zachariasza Bema,
Murada Paszy

"Drużyna 100-lecia Chorągwi Łódzkiej ZHP" - 2011