WSPÓLNOTA DRUŻYN GRUNWALDZKICH

Patrząc na słynne Pole Grunwaldu ze wzgórza, na którym stał król Jagiełło, pozwólmy sobie na chwilę przenieść się w czasie. Przymknijmy oczy, a może usłyszymy znów tętent kopyt, trzask mieczy i okrzyki bojowe wojowników sprzed wieków. Może oczami wyobraźni zobaczymy zacięte zmagania zakutych w stal rycerzy lub ostatnią walkę Ulryka von Jungingena z polską piechotą chłopską.

Pomoże nam w tym wyprawa na Grunwald, na Wzgórze Jagiełły, plastyczna mapa przedstawiająca rozstawienie obu stron przed bitwą i zespół pomników odsłonięty w 550 rocznicę bitwy, granitowy obelisk z wizerunkami twarzy polskich rycerzy i 11 masztów zwycięskiej armii. Można też przejść się do ruin kapliczki po bitewnej zbudowanej w 1411 r, gdzie znajduje się tzw. ,,głaz Jagiełły”, na którym polski król miał wypoczywać po bitwie.

***

Ogólnopolski Ruch Programowo - Metodyczny „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich” powstał 12 maja 1991 roku w Olsztynie. Przed ponad 20 laty jego inicjatorami było 18 - cie Drużyn zebranych na biwaku w Ośrodku Wodnym "Bryza" w Olsztynie, które zdobyły Tytuł Drużyny Grunwaldzkiej na Zlocie ZHP. Jako główny cel działania przyjęto utrzymanie współzawodnictwa drużyn o Tytuł i Odznakę Grunwaldzką, zapoczątkowanego w czasie Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego na polu Bitwy Grunwaldzkiej w 1988 roku.

Stalowa Trzynastka była współzałożycielem Wspólnoty i jest jedyną drużyną w jej historii, która zdobywa tytuł

DRUŻYNY GRUNWALDZKIEJ ZHP

nieprzerwanie od 1988 roku czyli w 2012 po raz 25.

 

Uznaliśmy, że tradycja rycerska utożsamiana z symbolem polskiego patriotyzmu, jakim przez wieki stał się Grunwald, tkwi w korzeniach Związku Harcerstwa Polskiego od jego powstania, i że my harcerze i instruktorzy z tych nielicznych drużyn, które do miana grunwaldzkiego się przyznają i Chorągwi, która nosi zaszczytne imię „Grunwaldu” – powinniśmy być jego strażnikami.

Przesłanie ideowe, wyrażone w „Grunwaldzkich Wiciach” w czasie apelu Zlotowego w 1988 roku ukierunkowało rozumienie tradycji grunwaldzkich w kształtowaniu postaw patriotycznych harcerek i harcerzy.

 

***

 


***

Czym jest grunwald możecie się dowiedzieć z naszych podstron:

 

Wspomnienie Mateczki Grunwaldzkiej hm. Barbary Pawłowskiej - Bogdańskiej

Historia Pól Grunwaldzkich
*** linki zewnętrzne ***

 
 

stat4u