Sztandar XIII Łódzkiej Drużyny Harcerzy im. gen. dyw. Józefa Bema

ufundowany przez

KOŁO PRZYJACIÓŁ DRUŻYNY

nadany

29. września 1935 roku, poświęcony w kościele p.w. Opatrznści Bożej w Łodzi przy ulicy Inflanckiej przez księdza Gawędę odznaczony

Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939
Honorową Odzaką TPPW
Odznaką Grunwaldzką ZHP
Odznaką Zasłużony
dla Chorągwi Łódzkiej ZHP

strona lewa.

cytat z wiersza Adama Mickiewicza

"Myśmy Przyszłością Narodu"

historia sztandaru

wspomnienia Wandy Kasprzykowskiej

Oni ratowali Sztandar

Odznaczenia Drużyny

Gwoździe fundatorów.

strona prawa

linia1.JPG (2163 bytes)linia1.JPG (2163 bytes)linia1.JPG (2163 bytes)

Sztandar XIII Łódzkiej Drużyny Harcerzy im. gen. dyw. Józefa Bema

ufundowany przez

AMBASADĘ REPUBLIKI WĘGIER

i

Towarzystwo Przyjaźni Polsko Węgierskiej w Łodzi

nadany

09. marca 1996 roku
poświęcony w XXXV LO w Łodzi.
strona lewa
linia1.JPG (2163 bytes)
Replika Sztandaru 54 pułku Honwedów
ukochanego pułku przez
któremu Szandor Petefi poświęcił swój wiersz
strona prawa

linia1.JPG (2163 bytes)