wymagania na stopień

MŁODZIKA

Tu znajdziesz szczegółowe wymagania na stopnie:

Tutaj znajdziesz karty prób na stopnie:

Przyrzeczenie
 • zna na pamięć Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie
 • wytłumaczy kolegom obowiązki jakie wynikają z faktu przynależności do harcerstwa
 
Historia Drużyny
 • wie kiedy i jak powstała Drużyna
 • zna historię pierwszych lat działalności Drużyny
 • wie dlaczego, kiedy i w jakich okolicznościach Drużyna wybrała sobie za patrona gen. Józefa Bema
 • wie kiedy Drużyna otrzymała Sztandar i kto go ufundował
 
Historia ZHP
 • zna okoliczności założenia scoutingu; poznał założenia tego ruchu
 • poznał pierwsze lata działalności harcerstwa w Polsce
 • poznał postać Andrzeja Małkowskiego
 • opowie o naczelnym scoucie świata Baden - Powellu
 
Symbolika
 • zna i rozumie hymny: ZHP i drużyny; zna ich genezę
 • zna symbolikę Krzyża Harcerskiego, lilijki, munduru, laski scoutowej, Tajnego Znaku Harcerzy
 • zna obrzędy i zwyczaje drużyny (okrzyki)
 • zdobył lub znalazł przedmiot wzbogacający skarbczyk zastępu
 • Dokonał wpisu do kroniki Drużyny.
Struktura
 • poznał strukturę ZHP do szczebla Szczepu
 • zna strukturę drużyny
 • zna siatkę alarmową swojego zastępu
 
Musztra
 • zna musztrę pojedynczego harcerza
 • potrafi sprawnie wykonywać komendy w miejscu i w marszu
 • potrafi prawidłowo oddawać honory do rogatywki i laski; składać meldunki
 • zna obowiązki wartownika
 • przestrzega regulaminu mundurowego
 
Terenoznawstwo
 • zna 10 sposobów wyznaczania Północy
 • zna znaki patrolowe
 • przygotuje 30 min. bieg ze znakami
 • narysował szczegółowy plan harcówki i swojej okolicy
 • potrafi ocenić: wysokość budynku, drzewa, długość drogi
 • zorientuje mapę z busolą i bez niej
 • dokona pomiaru krokami, posługuje się własnymi wymiarami
 
Pionierka
 • rozplanuje w terenie 3 dniowy biwak
 • potrafi rozbić 3 osobowy namiot
 • zna 3 rodzaje kuchni polowych, zbuduje je i ugotuje posiłek
 • potrafi ułożyć ognisko 5 sposobami
 • zna 5 węzłów (w tym ratowniczy)
 • zapakuje paczkę
 • skompletuje i posiada przybornik z niezbędnymi rzeczami
 • umie posługiwać się i konserwować narzędzia pionierskie
 • zna praktyczne zastosowania laski scoutowej
 
Przyrodoznawstwo
 • zna wygląd i zastosowanie 8 pospolitych ziół
 • umie rozpoznawać po sylwetce i liściu 5 gatunków drzew
 • zna tropy 5 zwierząt
 • zna sylwetki 10 gatunków ptaków; wie które z nich zimują w Polsce oraz czym się żywią
Samarytanka
 • umie zabezpieczyć się przed odparzeniem, odmrożeniem, przeziębieniem
 • zna rodzaje ran; wie jak je opatrywać
 • zaradzi w przypadku krwotoku z nosa i stłuczenia
 • zna skład apteczki polowej; zna zastosowanie znajdujących się w niej leków
 • umie wykorzystać chustę
 
Sygnalizacja i szyfry
 • pełnił funkcję łącznika
 • powtórzył dokładnie, po przebyciu wyznaczonego odcinka, rozkaz składający się z 10-20 wyrazów
 • zna znaki dawane ręką i gwizdkiem
 • zna 5 szyfrów
 • zaadresuje list do wyznaczonego odbiorcy
 
Pląsy
 • zna 5 pląsów i potrafi je przeprowadzić w zastępie
Piosenki
 • zna 5 piosenek obrzędowych i 10 harcerskich
Biwaki i obozy
 • uczestniczył w biwaku
 • zaliczył HAL lub HAZ
 
Sprawności
 • zdobył 3 sprawności

 

Czuwaj !