wymagania na stopień

WYWIADOWCY

Tu znajdziesz szczegółowe wymagania na stopnie:

Tutaj znajdziesz karty prób i wymagania:

Przyrzeczenie
 • Żyje zgodnie z Prawem Harcerskim, podjął się pracy na rzecz środowiska.
 • Umie odwołać się do Prawa, ocenić postępowanie swoje i kolegów, daje sobie radę w każdej sytuacji.
 • Symbolika Krzyża i lilijki wskazują ci drogę w życiu.
Historia Drużyn
 • Zna historię Sztandaru drużyny, działalność KSth "Bałuciarzy".
 • Poznał historię Drużyny do 1939 r.
 • Stara się naśladować wybrane cechy bohatera Drużyny. Poznał losy patrona Drużyny, potrafi opowiedzieć o ciekawych wydarzeniach z jego życia.
 • Wykonał zadanie praktyczne.
Historia ZHP
 • Zna historie ZHP do 1939r.
 • Wie jakie zasługi mają dla harcerstwa: Małkowski, Baden-Powell, Drahanowska, Strumiłło, Sedlaczek, Kamiński, Dąbrowski, Grzesiak, Broniewski, Marszałek, Zawadzki, Bytnar.
 • Przeczytał "Pod totemem słońca", "Wieża spadochronowa".
 • Zorganizował dla zastępu zajęcia praktyczne z historii.
Symbolika
 • Zna symbole i hasła harcerskie na przestrzeni historii.
 • Poznał tajne znaki Szarych Szeregów.
 • Zapoznał się z symboliką i obrzędowością Drużyny.
 • Dokonał wpisu do Kroniki drużyny.
Struktura
 • Zna strukturę Drużyny i podstawowa Związku.
 • Zna obowiązki zastępowego, godła zastępów Drużyny.
 • Zna siatkę alarmową Drużyny.
Musztra
 • Zna regulaminy ZHP.
 • Poprowadzi apel i musztrę Drużyny.
 • Zna zasady postępowania ze sztandarami.
Terenoznawstwo
 • Przygotował i przeprowadził biwak Drużyny.
 • Zorganizował bieg na orientację.
 • Zorganizował wycieczkę górską.
 • Przewędrował 100 kilometrów, prowadzi dzienniczek wypraw.
 
Pionierka
 • Instruuje młodszych o poprawnym stosowaniu narzędzi pionierskich.
 • Potrafi naprawiać konserwować sprzęt pionierski.
 • Zna zasady estetyki obozowej.
 • Ugotuje obiad dla obozu z zaplanowanego jadłospisu.
 
Przyrodoznawstwo
 • Dba o czystość terenu na którym obozuje, nie zostawia śladów pobytu.
 • Umie zastosować zioła w leczeniu.
 • Wytropił zwierzę w lesie.
 
Samarytanka
 • Opatrzył ranę, unieruchomił kończynę, zmierzył tętno.
 • Skompletuje apteczkę i umie z niej korzystać.
 • Zaradzi w przypadku oparzenia, odmrożenia, ukąszenia, ataku padaczki.
 • Oparzył głowę, tułów, zastosował sztuczne oddychanie.
 • Zna sposoby transportu rannych.
 
Sygnalizacja i szyfry
 • Ułoży prosty szyfr.
 • Zorganizował prace stacji Morse,a.
 • Odczyta depesze 20 literową nadaną morsem.
 • Zna 10 szyfrów.
 • Umie posługiwać się telefonem polowym.
 
Pląsy
 • Zna 25pląsów.
Piosenki
 • Zna i śpiewa 30 piosenek harcerskich.
Biwaki i obozy
 • Zaliczył 2 biwaki.
 • Zaliczył HAL lub HAZ
 
Sprawności
 • Zdobył 3 kolejne sprawności (łącznie 6)

 

 Czuwaj !