wymagania na stopień

ĆWIKA

Tu znajdziesz szczegółowe wymagania na stopnie:

Tutaj znajdziesz karty prób i wymagania:

Przyrzeczenie
 • Wytłumaczy młodszym treści zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.
 • Wyszukał dla zastępu teren służby społecznej
 • W rozmowie potrafi wskazać sukcesy i niepowodzenia w pracy nad sobą.
Historia Drużyny
 • Przeprowadził wywiad z byłym harcerzem Drużyny,
 • Zna historię Drużyny w czasie II wojny Światowej.
 • Przeprowadził w Drużynie Akcję Bohater.
 • Wie kiedy Drużyna otrzymała odznaczenia i za co.
 • wykonał zadanie praktyczne
Historia ZHP
 • Sporządził w dowolnej formie notatki historyczne.
 • Potrafi scharakteryzować organizację Sokół, Zarzewie i Eleusis.
 • Poznał kilka wybitnych postaci Związku
 • Opowie o przyczynach rozłamu w harcerstwie.
 • 5. Przeprowadzi wywiad z seniorem harcerstwa.
Symbolika
 • Zna historię starań o zachowanie harcerskich symboli
 • Wpisał do kroniki Drużyny uwagi o jej działalności.
 • Wytłumaczy cel obrzędów i zwyczajów drużyny.
 • Zorganizuje w Drużynie zbiórkę obrzędową.
 
Struktura
 • Poznał strukturę ZHP
 • Wykonał pomoc do nauki struktury.
 • Zna siatkę alarmową Drużyny.
 
Musztra
 • Pokieruje defiladą.
 • Pełnił funkcję dowódcy warty.
 • Przestrzega regulaminu mundurowego
 
Terenoznawstwo
 • Przygotował i przeprowadził biwak Drużyny.
 • Zorganizował bieg na orientację.
 • Zorganizował wycieczkę górską.
 • Przewędrował 100 kilometrów, prowadzi dzienniczek wypraw.
 
Pionierka
 • Instruuje młodszych o poprawnym stosowaniu narzędzi pionierskich.
 • Potrafi naprawiać konserwować sprzęt pionierski.
 • Zna zasady estetyki obozowej.
 • Ugotuje obiad dla obozu z zaplanowanego jadłospisu.
 
Przyrodoznawstwo
 • Dba o czystość terenu na którym obozuje, nie zostawia śladów pobytu.
 • Umie zastosować zioła w leczeniu.
 • Wytropił zwierzę w lesie.
 
Samarytanka
 • Zastosuje ważniejsze leki
 • Zaradzi w przypadku udaru, porażenia prądem.
 
Sygnalizacja i szyfry
 • Umie obsłużyć łącznicę,
 • radiostację,
 • CB radio,
 • telefon komórkowy,
 • szybko skomunikować się poprzez pocztex, przesyłki kurierskie, telegramy i telegrafy.
 
Pląsy
 • Poprowadzi w Drużynie 30 pląsów.
Piosenki
 • Sporządził 10 kart do śpiewnika Drużyny.
Biwaki i obozy
 • Przygotował 2 biwaki.
 • zaliczył HAL lub HAZ
 
Sprawności
 • zdobył 3 kolejne sprawności (razem 9)

 Czuwaj !