Rada Fundacji

 

1). Sebastian Grochala, przewodniczący Rady,

2). Krzysztof Łęcki, wiceprzewodniczący Rady,

3). Wiesław Tomaszewski, członek Rady,

4). Konrad Hennig, członek Rady,

5). Damian Szmaida, członek Rady,

6). Tomasz Posiak, członek Rady