Zarząd Fundacji

1). Michał Chyliński, prezes zarządu,

2). Bożena Chylińska, członek zarządu,

3). Karina Galli, członek zarządu,

4). Sebastian Andrysiewicz, członek zarządu.