Strona Główna XIII ŁDH

linia1.JPG (2163 bytes)

Start

  Historia Drużyny  

Bohater Drużyny

Struktura Drużyny

Nasze obozy

Kontakty, adresy ...

Linki

Nasi sponsorzy

linia1.JPG (2163 bytes)

Poczta

stalowa@stalowa.pl

linia1.JPG (2163 bytes)

Raport z rady drużyny 06-02-2010

XIII Łódzka Drużyna Harcerzy 
"STALOWA TRZYNASTKA ŁÓDZKA" 
im. generała dywizji, marszałka Węgier i Turcji 
Józefa Zachariasza Bema - mussira Murada Paszy

strona raportów 100 lecia w Choragwi - nasze wpisy


Podział zadań:

Koordynacyjne:


-
Chylu – strona internetowa
-
Chylu rywalizacja chorągwiana – Blask Lilijki – przygotowanie drużyny do Zlotu 100 lecia Krakowa
-
Tukan
 przygotowanie programowe drużyny do Grunwaldu – zarządzanie nad realizacją zadań; strona  internetowa pod względem grafiki

- Stalowy – nadzór nad wszystkim

Zadania szczegółowe:

Patryk

·         przygotowanie materiałów dla Bizona, historia drużyny z ostatnich 5 lat

·         udział drużyny w obchodach Święta Flagi – pilnowanie co gdzie kiedy

·         przygotowanie torów linowych ( na jednym z biwaków)  

·             zorganizujcie  grę śladami bohatera Waszej drużyny –wraz z Grzesiem

·         wystawcie (np. na Dzień Myśli Braterskiej) inscenizację dotyczącą początków skautingu 

          lub harcerstwa na ziemiach polskich – wraz z Grzesiem

 

Piotrek Napres

·         Nakręcenie filmu o początkach działalności drużyny

·         zorganizowanie nocy filmowej poświęconą wydarzeniom II wojny światowej lub innemu, interesującemu Was okresowi w dziejach Polski 

          wraz z Mrozikiem

·         spróbujcie dowiedzieć się skąd pochodzą Wasze nazwiska (wykorzystajcie herbarze, Internet, książki poświęcone onomastyce),

·         nawiążcie kontakt z drużynami skautowymi z innych krajów, spróbujcie współpracować z nimi w ramach projektu drużyn bliźniaczych 

           (porozumiewać się za pomocą Internetu, 

           zdawać sobie nawzajem relacje z Waszych działań, a może nawet odwiedzić się w wakacje),

·         przygotowanie wraz z wędrownikami wyprawy w góry.

 

Mrozik

·         zorganizujcie noc filmową poświęconą wydarzeniom II wojny światowej lub innemu, interesującemu Was okresowi w dziejach Polski – 

          wraz z Piotrkiem Napresem

·         nakręcić film o działalności drużyny we Wspólnocie drużyn Grunwaldzkich

·         spróbujcie dowiedzieć się skąd pochodzą Wasze nazwiska (wykorzystajcie herbarze, Internet, książki poświęcone onomastyce),

·         zorganizujcie wieczorek filmowy, w czasie którego obejrzycie filmy dotyczące pełnienia służby, np. „Akcja pod Arsenałem” w reżyserii 

          Jana Łomnickiego, - by było to zawarte w nocy filmowej odnośnie II wojny światowej

·         zorganizować rycerzy na Wielkanoc – inscenizacja ze smokami organizowana przez Dzięcioła,

·             zorganizujcie turniej rycerski, w czasie którego poznacie tradycje i obyczaje rycerskie

 

Świrek

·         wybierzcie się na wyprawę otwartych oczu – spacer, w czasie którego należy obserwować otoczenie i starać się zauważyć problemy 

           innych osób, okazje

·         pomoc  Olkowi przy prowadzeniu zastępu !

 

Grześ

·         zorganizujcie konkurs fotograficzny na najciekawsze zdjęcie z wakacyjnych wypraw, - wybierz z 30 najciekawszych zdjęć 

           wakacyjnych z różnych naszych wyjazdów i nie tylko – wybierzemy następnie z nich 13 które zawrzemy w raporcie

·         przygotujcie na święta Bożego Narodzenia potrawy charakterystyczne dla którejś z kuchni zagranicznych 

         kontakt z Panią prezes TPPW odnośnie co Węgrzy jadają na święta i zrobienie niektórych z tych potraw

·         Przygotowanie torów linowych ( na jednym z biwaków)

·            zorganizujcie grę śladami bohatera Waszej drużyny – wraz z Patrykiem

·         wystawcie  na Dzień Myśli Braterskiej inscenizację dotyczącą początków skautingu lub harcerstwa na ziemiach polskich 

          – wraz z Patrykiem

 

 

Marcinek

·         Przygotować scenariusz filmu promującego powstanie pierwszej gromady zuchów przy Stalowej Trzynastce – montaż z Piotrkiem Napresem

·         Utworzenie Gromady i przygotowanie ok. 6 zuchów, którym postawisz wyższe wymagania by w przyszłości mogły przejść do XIII

 

Kornel

·         Przygotowanie torów linowych ( na jednym z biwaków) – zorganizowanie sprzętu i nadzór na akcją

·         Przygotowanie Olka do zawodów wspinaczkowych w marcu

·         Montaż filmów które chłopaki przygotują

·         Realizacja zadań związanych z funkcją magazyniera

·         pomoc  Olkowi przy prowadzeniu zastępu !

·                  zaproście na zbiórkę znanego w Waszym środowisku podróżnika lub wybierzcie się na spotkanie z podróżnikiem – 

          np. Explorer Festiwal


Tukan

·         Przygotowanie śpiewnika z piosenkami  i chwytami

·         Graficzne upiększenie strony gdy reszta będzie gotowa

·           wyznaczcie swojej drużynie cel, do którego będziecie dążyć przez następne np. pół roku, 

          zaplanujcie działania i za pół roku oceńcie ich wykonanie oraz to, czy cel został osiągnięty  – zadania Grunwaldzkie

 

Bizon

·         Przygotowanie punktu aktywności na Zlot w Krakowie wraz z Olkiem

·         Zredagowanie ostatnich 5 lat do wydawnictwa drużyny po dostarczeniu materiałów od Patryka

 

Olek

·         Tworzenie nowego zastępu wraz ze Świrkiem

·         Przygotowanie się do zawodów wspinaczkowych wraz z Kornelem

·         Przygotowanie punktu aktywności na Zlot w Krakowie wraz z Bizonem (robienie świec, rzeźba w drewnie itp.)

·                  przeanalizujcie (np. za pomocą pantomimy) Prawo Harcerskie -  na zbiórce zastępu – koniecznie zdjęcia i opis co robiliście

 

Chylu

·         Przygotowywanie raportów z wykonanych zadań

Latarek

·         weźcie udział w zajęciach z psychologiem dotyczących określenia predyspozycji zawodowych  –  dla chętnych harcerzy

·         przeprowadźcie warsztaty na temat: „jak unikać sytuacji konfliktowych?”,

 

 

Paweł Krych

·         wybierzcie się na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę – zachęcenie chłopaków i opieka nad nimi

 

Stalowy wraz z ks. Robertem

·         zorganizujcie kominek, na który zaprosicie księdza. Wspólnie zastanówcie się, na czym polega służba Bogu, 

          jak pełnią ją osoby konsekrowane, a jak świeccy,

·         przeprowadźcie dyskusję dotyczącą autorytetów i idoli współczesnego świata

·         zorganizujcie debatę pt. „Czy warto być uczciwym?”, dowiedzcie się wcześniej, jakimi prawami rządzi się debata

·         przygotujcie spotkanie dotyczące szukania powołania życiowego, na które zaprosicie księdza

 

 

P.S.  Niektórzy dostali dodatkowe zadania, które nie były ustalone na radzie drużyny, fajnie by było gdybyście zgodzili się 

         je wykonać gdyż są one nieodzowną częścią współzawodnictwa w chorągwi a dodatkowo uatrakcyjnią najbliższe 

        pół roku w naszej drużynie stwarzając program bardziej ambitnym w którym każdy będzie miał swój udział. 

        Niektóre zadania są oryginalnie cytowane z zadań GK I CHŁ. 

        Więc niech nie dziwi was ich forma oraz zaimki osobowe. Pozdrawiam i życzę sukcesów i rzetelnego podejścia do zadań.

 

 

Raport przygotował:
Przyboczny XIII ŁDH - rzy

pwd Michał Chylińskiichał 

 

Chyli

Raporty z wykonanych zadań:

 - Raport 1 obszaru "Służba"

Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich

PTSM Koło nr 51

Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Węgierskiej

Bohater Drużyny

linia1.JPG (2163 bytes)

Przedstawicielstwo Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich na Chorągiew Łódzką