Drużyna serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom i darczyńcom, 

którzy przyczynili sie do przeprowadzenia jubileuszowej zbiórki:

 

za dary pieniężne złożone:

 

- Panu Konsulowi Honorowemu Republiki Węgierskiej Tadeuszowi Kaczorowi

- druhowi pwd. Adrianowi Selidze "Gryfowi"

- Panu Feliksowi Grotkowi

 

za dary rzeczowe:

 

- Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi;

- Panu Feliksowi Grotkowi;

- Towarzystwu Przyjaźni Polsko Węgierskiej w Łodzi;

- druhowi Jackowi Rożańskiemu;

- druhowi pwd. Konradowi Dzięcielewskiemu (Grupa Domino);

- 71 Łódzkiej Drużynie Harcerek im. Janusza Korczaka;

- druhnie Jadwidze Tomaszewskiej;

- Komendzie Hufca Łódź - Bałuty;

- Państwu Anicie i Tomaszowi Perdionom;

- druhnie Bożenie Chylińskiej;

- Dyrekcji XXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stefana Batorego;

- druhowi hm. Adamowi Szymańskiemu "Tukanowi";

- druhowi Szymonowi Bałdydze

- koledze Pawłowi Walczakowi

- portalowi: www.done.pl

- druhowi wyw. Kornelowi Ławniczkowi

 

 

- żołnierską grochówkę przygotowała Jednostka Wojskowa w Leźnicy Wielkiej;

- grała Harcerska Orkiestra z Uniejowa

 

Na uroczystej zbiórce mieliśmy zaszczyt gościć m. innymi:

 

Pana Konsula Generalnego Republiki Węgier dr. László Szuberta

Pana Konsula Honorowego Republiki Węgier Tadeusza Kaczora – Wielkiego Priora Polski Zakonu Św. Jerzego

Druha Pełnomocnika Prezydenta Łodzi ds. rocznic i świąt narodowych phm. Lucjana Muszyńskiego kawalera Odznaki Honorowej naszej drużyny z 1992 roku

Delegację 16 drużyny skautów im. Stefana Batorego z drużynowym Erdei János. (16. számú Báthory István cserkészcsapat – Szilágysomlyó)

Prezesa Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Węgierskiej - Panią Ewę Chałaj

Rodzinę ŚP druha Bolesława Zajączkowskiego Honorowego Harcerza Drużyny zasłużonego badacza dziejów harcerstwa łódzkiego.

Druhnę Henrykę Walewską która dzielnie pomagała w akcji ratowania sztandaru drużyny.

Stowarzyszenie Szare Szeregi z druhem Przewodniczącym hm. Jerzym Miecznikowskim.

Dyrekcje XXXV LO im. Króla Stefana Batorego Panią dyrektor mgr Ewę Łoś i Panią zastępczynią druhną Janiną Wiśniewską

Dyrekcje 13 Gimnazjum im. gen Józefa Bema mgr Jadwigę Lewandowską

Komendantkę Chorągwi Łódzkiej ZHP im. Aleksandra Kamińskiego druhnę harcmistrzynie Ewę Grabarczyk

Zastępcę przewodniczącego Rady Chorągwi Łódzkiej, twórcę Łódzkiego Arsenału druha hm. Krzysztofa Jakubca.

Harcerskich kapelanów i przyjaciół harcerzy ks. proboszcza Pawła Stołowskiego, ks. Roberta Batolika

Ambasadora Wyższej Szkoły Ekonomiczno Humanistycznej w osobie Piotra Pawlikowskiego

Krąg Starszyzny Harcerskiej „Pułaszczacy” dawnej 16 ŁDH –rzy im. Kazimierza Pułaskiego

II Łódzką Drużynę Harcerzy im. Waleriana Łukasińskiego naszą matkę założycielkę  

4 Brzezińską Drużynę Harcerską "Wataha" im. Henryka Jastalskiego "Raf" z drużynowym Grzegorzem Kędzią

Krystynę Plichtę odznaczoną Honorową Odznaka drużyny w 1985 roku obecnie Komendantkę Hufca Łódź - Bałuty

hm. Andrzeja Mariańskiego HR „Pstrąga” Honorowego Harcerza Drużyny

phm. Sławomira Kaczmarka "Puchacza"

Koło Łowieckie nr 12 „Orzeł” z Prezesem Panem Teodorem Kołodziejczykiem

Pana Leśniczego Głowna

 Harcerki byłej 77 Łódzkiej Drużyny Harcerek „Łąka” ze swoimi drużynowymi.

 Rodziny Misiałów i Milczewskich.

 

- imprezę poprowadził harcmistrz Mariusz Jabłoński "Pantera" - dziękujemy

   

Podczas uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą druhowi Bolesławowi Zajączkowskiemu HR "Mech" - Przewodniczącemu Komisji Historycznej XIII ŁDH w latach 1982-2005 o treści:

 

harcmistrzowi Bolesławowi Zajączkowskiemu HR. ps. "Mech"      

temu który upamiętniał służbę, walkę i życie                

łódzkich harcerzy.             

28 marca 2009                                                               XIII ŁDH            

  

Na tablicy został umieszczony krzyż harcerski własnoręcznie wykonany przez Mecha dla upamiętniania harcerskich miejsc pamięci - dar hm. Bizona

 

Odsłonięcia dokonali: Komendanta Chorągwi Łódzkiej hm. Ewa Grabarczyk z rodziną "Mecha"

 

 

stopień harcmistrza i harcmistrzyni nadano druhowi podharcmistrzowi "Tukanowi" i małżonce phm. Katarzynie Szymańskiej

 

odznaczeni zostali:

Pan Tadeusz Kaczor - Srebrną Honorową Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa

 

HONOROWĄ ODZNAKĄ XIII ŁDH w stopniach

„Za zasługę”

druh harcmistrz Tukan H.O.

 

ZŁOTĄ HONOROWĄ ODZNAKĄ

druh przewodnik Gryf HR;

druh H.O. Gniewosz

 

SREBRNĄ HONOROWĄ ODZNAKĄ

druhna harcmistrzyni Ewa Grabarczyk;

druh harcmistrz Pantera HR;
druh podharcmistrz Puchacz;

druh przewodnik Niedźwiedź HR;

druh przewodnik Cyklon HO;

druh HO Bóbr;

druh wędr. Orion;

druh wyw. Dzik;

druh wyw. Kojot

 

BRĄZOWĄ HONOROWĄ ODZNAKĄ

druh harcmistrz Bizon HR;

druh harcmistrz Drozd;

druh podharcmistrz Rosomak;

druh przewodnik Chomik;

druh przewodnik Elf;

druh H.O. Gepard.

 

 Przyrzeczenie harcerskie złożył druh młodzik Patryk Sielecki na ręce druha harcmistrza Jerzego Miecznikowskiego

 Prawa harcerza drużyny otrzymał druh młodzik Patryk Sielecki

 

 Pochwały z wpisem do książeczki służbowej zostały nadane druhom:

Harcerzowi Orlemu Michałowi Chylińskiemu i wywiadowcy Kornelowi Ławniczkowi

za ogromy wkład pracy w działalność i rozwój drużyny.  

 

Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do odrodzenia i przetrwania Stalowej Trzynastki Łódzkiej - zarówno tym nie żyjącym odradzającym drużynę po konspiracji w 1945 roku, po 1956, 1980 oraz w 2005 po decyzji rozwiązania drużyny. Dziękuję, że nie poddaliście się i szukaliście rozwiązań. Wszystkim, którzy czują się związani z drużyną dziękuję za wieloletnią służbę. Druh harcmistrz Pantera przypomniał nam, iż organizujemy święto nie tylko dla innych lecz przede wszystkim dla nas, by wzmocnić swoje charaktery, aby z wytężonymi siłami przystąpić do budowania Polski jutra. Tego zatem Wam Stalowi Trzynastacy i drodzy kandydaci życzę.

hm. Stalowy HR.