Historia Drużyny Orsza na Pogrzebie Mirowskiego

Ostatni naczelnik Szarych Szeregów nie żyje
 Harcmistrz Rzeczypospolitej – jedyny powojenny instruktor posiadający ten stopień.

9. stycznia 2001 na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie pożegnaliśmy odeszłego na wieczną wartę Druha Naczelnika Szarych Szeregów.

Delegacja Chorągwi Łódzkiej składająca się z przeważającej części z harcerzy i instruktorów Stalowej Trzynastki uczestniczyła w tym historycznym wydarzeniu. Drużyna wystawiła poczet sztandarowy.

Sztandar Drużyny w defiladzie przed mogiłą Naczelnika

Przed grobem

Po defiladzie z harcerzami Drużyny spotkał się Druh Naczelnik Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej harcmistrz Adam Komorowski.
    Strona nawigacyjna