Strona Główna XIII ŁDH

 • Wykaz przyznanych

  Honorowych Odznak Drużyny.

 • Strona nawigacyjna

  Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich

  1 Data nadania 19.01.1985r mgr Zdzisława Trzewikowska Dyrektor 58 SP
  2   mgr hm. Małgorzata Romańska Wicedyrektor 58 SP
  3   hm. Krystyna Stachura Z-ca Komendanta Hufca Łódź - Bałuty
  4     Maria Gawlikowska Siostra harcrza Drużyny (Antkowiak)
  5   wdr. Iwona Janicka Przyboczna Drużyny
  6   mgr inż. hm. Tadeusz Chudzik Harcerz - Senior Drużyny
  7   hm. Zdzisław Fangrat Harcerz - Senior Drużyny
  8   phm. Bolesław Zajączkowski Przewodniczący Komisji Historycznej
  9   phm. Feliks Jędrys Harcerz – Senior Drużyny
  10   phm. Bogdan Misiała Harcerz – Senior Drużyny
  11   phm. Marek Błaszczyk Szczepowy - Senior Drużyny
  12   pwd. Józef Małolepszy Drużynowy - Senior Drużyny
  13   H.O. Zbisław Misiała Kwatermistrz - Senior Drużyny
  14     Mieczysław Drapiński Harcerz – Senior Drużyny
  15     Antoni Grzywacz Harcerz – Senior Drużyny
  16     Zygmunt Jędrys Harcerz – Senior Drużyny
  17     Eugeniusz Olczak Harcerz – Senior Drużyny
  18     Jan Kubiak Harcerz – Senior Drużyny
  19     Czesław Wiernik Harcerz – Senior Drużyny
  20     Czesław Łaciński Harcerz – Senior Drużyny
  21     Romuald Kubis Harcerz – Senior Drużyny
  22   H.O. Paweł Gieryński Zastępowy Cietrzewi
  23   wdr. Wojciech Gieryński Zastępowy Świstaków
  24   ochotnik Grzegorz Pysklak Zastępowy Jastrzębi
  25     77-Ł.D.H-rek “Łąka” Druźyna harcerek przy Szczepie
  26     “Zielony Zastęp” Najlepszy Zastęp Drużyny 84/85
  27 Data nadania 09. 05. 1985r wdr. Tomasz Golisz Zastępowy “Zielonego Zastępu”
  28 Data nadania 28. 09. 1985r mgr hm. Andrzej Marjański H.R. Instruktor Drużyny
  29 Data nadania 13. 09. 1986r pwd. H.O. Piotr Mielczarek Przyboczny Drużyny
  30 Data nadania 17. 09. 1987r H.O. pwd. Grzegorz Bednarowski Kwatermistrz Drużyny
  31   pwd. Tomasz Cieślak Przyboczny Drużyny
  32 Data nadania 02. 02. 1988r mgr Stanisław Olejniczak Inspektor Oświaty w Ozorkowie
  33 Data nadania 18. 08. 1988r wdr. Marcin Ścieszko Zastępowy Rysiów
  34 Data nadania 30. 09. 1988r H.R. phm. Stalowy Drużynowy
  35 Data nadania 30. 09. 1989r phm. Wanda Kasprzykowska Harcerka Ratująca Sztandar
  36   trop. Tomasz Łuczak Szeregowy harcerz Drużyny
  37 Data nadania 20. 04. 1990r prof. dr hab. hm. Bogusław Śliwerski Drużynowy Senior, Instruktor Drużyny
  38 Data nadania 13. 08. 1990r H.O. Grzegorz Wiśniewski Przyboczny Drużyny
  39   wdr. Tomasz Żychalski Zastępowy Lisów
  40 Data nadania 14. 05. 1992r phm. Lucjan Muszyński Radny Komisji Oświaty Rady Miejskiej Łodzi
  41     Mariusz Woźniczko Redaktor Radia Łódź
  42     M. i Wł Kierzkowscy Rodzina założyciela
  43 Data nadania 20. 12. 1992r   Zastęp “Rysie” Najlepszy Zastęp 91/92
  44 Data nadania 05. 06. 1993r H.O. pwd. Paweł Wewióra Przyboczny Drużyny
  45 Data nadania 25. 08. 1993r wdr. Jacek Mielczarek Kierowca Drużyny
  46   wyw. Piotr Chynek Szeregowy harcerz Drużyny
  47 Data nadania 24. 08. 1994r hm. Krzysztof Kujawiak Za Komendanta SCIH Załęcze Wielkie
  48 Data nadania 15. 07. 1995r   Ewa Peplińska – Chałaj Prezes TPPW
 • Jubileusz 70 - lecia XIII ŁDH-rzy 09.03.1996.

  ODZNAKA “ZA ZASŁUGĘ DLA XIII ŁDH”

 • 49     Ewa Peplińska Chałaj  Prezes TPPW
  50   HR. hm. Bolesław Zajączkowski “MECH”  Honorowy harcerz Drużyny
  51   HR. hm. Andrzej J. Marjański “PSTRĄG”  Honorowy harcerz Drużyny

  ODZNAKA “SREBRNA”

  52   mgr Wiesława Kopytek  Dyrektor XXXV LO w Łodzi
  53    

  TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI POLSKO - WĘGIERSKIEJ

  W ŁODZI

   
  54   HR. pwd. Piotr Mielczarek  

   

  ODZNAKA I. STOPNIA

  55   H.O. Robert Papis “ORION”  
  56   H.O. Marcin Jabłoński “PUSZCZYK”  
  57   H.O. pwd. Jarosław Hejduk Przewodniczący Bałuciarzy

  * * *

  58 data nadania 

  13. 12. 1997r

   

  2 ŁDH im. Waleriana Łukasińskiego

  Założycielka

  Złota -

  “Za Zasługę”

  59 data nadania 

  10. 05. 1998r

   

  Józef Chałat

  Przyjaciel drużyny

  I stopnia

  60 data nadania 

  29. 01. 1999r

  H.O. Adrian Seliga "GRYF" Kwatermistrz drużyny

  srebrna

  61 data nadania 

  26. 09. 1999r

  ksiądz

  Ryszard Płacek

   

  srebrna

  62 data nadania 

  15.06.2001r

  hm. Barbara Pawłowska Bogdańska. Przewodnicząca Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich

  złota

  63 data nadania 

  11.07.2002r

   

  Franciszek Milczewski

  Przyjaciel drużyny

  srebrna

  64 data nadania 

  13.06.2003r

  pwd. Jarosław Kmit "Dachu" Przyboczny drużyny  I stopnia
  65 data nadania 

  13.06.2003r

  pwd.  Adam Szymański "Tukan" Przyboczny drużyny I stopnia
  66 data nadania 

  13.06.2003r

  ćwik Piotr Czech "Gniewosz" chorąży drużyny I stopnia
  67 data nadania 

  13.06.2003r

  wyw. Mariusz Świniarski "Dzik"   I stopnia
  68 data nadania 

  13.06.2003r

  wyw. Radosław Lis "Lisek"   I stopnia
  69 data nadania 

  13.06.2003r

  wyw. Radosław Prasnowski "Radwan"   I stopnia
  70 data nadania 

  13.06.2003r

  wyw,.

  Maciej Andrzejczak 

  "Kojot"

    I stopnia
  71 Data nadania ??. ??. ????r  

  Czeka na Ciebie

     

   

 • Wszystkim, którzy przyczynili się do pomocy Stalowej Trzynastce pragniemy złożyć serdeczne i gorące podziękowania, prosząc o pamięć i dalszą życzliwość.

 • Strona nawigacyjna