HERB DRUŻYNY

Pomysł herbu Drużyny zrodził się w 1984 roku. Po wielu poszukiwaniach związanych z charakterem i symboliką Drużyny Druh hm. Andrzej Marjański nadał swojemu pomysłowi ogólne założenie, czarną robotę wykonał zaprzyjaźniony plastyk. Symbolika liści laurowych i dębowych zaczerpnięta z harcerskiego krzyża, oznaczająca męstwo i zwycięstwo przypomina nam o licznych ofiarach bohaterskich harcerzy Drużyny. Kolorystyka w tarczy herbowej symbolizuje od góry:

- barwy Rzeczypospolitej Polskiej,

- barwę Drużyny,

- barwy Republiki Węgier,

- barwy Turcji.

Nad całością górują 4 cyfry symbolizujące rok założenia Drużyny.

Wprowadzono dwie plakietki Drużyny. Pierwsza powstała jeszcze w 1984 roku. Druga owalna na wiosnę 1998 roku.

ODZNAKA HONOROWA

 

Jak wynika z naszego wydawnictwa drużyna ma komu i za co składać podziękowania. Z okazji 70 Rocznicy Powstania Drużyny. Kapituła Drużyny wprowadziła stopniowaną Honorową Odznakę Drużyny:

I. stopień odznaka oksydowana ,

II. stopień odznaka srebrna,

III. stopień odznaka złota.

“ ZA ZASŁUGĘ DLA XIII ŁDH”

odznaka złota emaliowana

ODZNAKA HONOROWA przyznawana jest od stycznia 1984 roku. Jest ona drugą z kolei ODZNAKĄ stosowaną przez Drużynę. Pierwsza została ustanowiona w maju 1960 przez Druha podharcmistrza Zygmunta Kossakowskiego z okazji 35 Rocznicy Powstania Drużyny i odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej. Ilość i rejestr nadań tych Odznak nie jest znany. Naczelnik ZHP zabronił rozprowadzania tej odznaki, do dzisiaj zachowały się tylko dwa egzemplarze.

 

Regulamin "ODZNAKI HONOROWEWJ"

XIII Łódzkiej Drużyny Harcerzy im. “gen. Józefa Bema”.

§ 1.

ODZNAKA HONOROWA XIII ŁDH - rzy jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez STALOWĄ TRZYNASTKĘ ŁÓDZKĄ im. “gen. Józefa Z. Bema”.

§ 2.

ODZNAKĘ HONOROWĄ stanowi czterostopniowe wyróżnienie:

I.STOPNIA - ODZNAKA OKSYDOWANA,

II. STOPNIA - ODZNAKA SREBRNA,

III. STOPNIA - ODZNAKA ZŁOTA,

IV. STOPNIA - ODZNAKA ZŁOTA EMALIOWANA.

"ZA ZASŁUGĘ DLA XIII ŁDH”.

§ 3.

ODZNAKĘ I. STOPNIA stanowi: metalowa oksydowana odznaka w kształcie owalu wpisanego w koło o średnicy 34 mm. z wizerunkiem HERBU DRUŻYNY wraz z przywieszką. Przywieszka posiada wymiary 46x8 mm.

z napisem“ODZNAKA HONOROWA”.

ODZNAKĘ II. STOPNIA stanowi: metalowa odznaka w kolorze srebrnym. Kształt odznaki to koło o średnicy 29 mm. z wizerunkiem HERBU DRUŻYNY wraz z przywieszką. Przywieszka w kształcie prostokąta o zaokrąglonych rogach i wymiarach 29x7 mm.

z napisem: “ODZNAKA HONOROWA”.

ODZNAKĘ III. STOPNIA stanowi: metalowa odznaka w kolorze złotym. Kształt odznaki to koło o średnicy 29 mm. z wizerunkiem HERBU DRUŻYNY wraz z przywieszką. Przywieszka w kształcie prostokąta o zaokrąglonych rogach i wymiarach 29x7 mm.

z napisem: “ODZNAKA HONOROWA”.

ODZNAKĘ IV. STOPNIA stanowi: metalowa odznaka w kolorze złotym z emaliowanym HERBEM DRUŻYNY. Kształt odznaki to koło o średnicy 29 mm. z wizerunkiem HERBU DRUŻYNY wraz z przywieszką. Przywieszka w kształcie prostokąta o zaokrąglonych rogach i wymiarach 29x7 mm.

z napisem: “ODZNAKA HONOROWA”.

§ 4.

ODZNAKĘ HONOROWĄ przyznaje KAPITUŁA DRUŻYNY.

§ 5.

ODZNAKA HONOROWA I STOPNIA może być nadana jednostkom organizacyjnym DRUŻYNY, harcerzom, instruktorom i weteranom Drużyny pełniącym w DRUŻYNIE nienaganną służbę przez co najmniej 5 lat, oraz osobom cywilnym i organizacjom za pomoc okazywaną XIII ŁDH - rzy.

§ 6.

ODZNAKA HONOROWA W STOPNIU SREBRNYM może być nadana jednostkom organizacyjnym DRUŻYNY, harcerzom, instruktorom i weteranom Drużyny pełniącym w DRUŻYNIE nienaganną służbę przez co najmniej 10 lat, oraz osobom cywilnym i organizacjom za stale okazywaną pomoc XIII ŁDH - rzy.

§ 7.

ODZNAKA HONOROWA W STOPNIU ZŁOTYM może być nadana jednostkom organizacyjnym DRUŻYNY, harcerzom, instruktorom i weteranom Drużyny pełniącym w DRUŻYNIE nienaganną służbę przez co najmniej 13 lat, oraz osobom cywilnym i organizacjom za szczególną i stale okazywaną pomoc XIII ŁDH - rzy.

§ 8.

ODZNAKA HONOROWA W STOPNIU ZŁOTYM

“ZA ZASŁUGĘ DLA XIII ŁDH”

może być nadana jednostkom organizacyjnym DRUŻYNY, harcerzom, instruktorom Drużyny, osobom cywilnym i organizacjom w dowód szczególnej wdzięczności DRUŻYNY za ofiarność i poświęcenie okazywane DRUŻYNIE lub za ratowanie życia i mienia.

§ 9.

Z wnioskiem o nadanie ODZNAKI HONOROWEJ mogą występować:

1. Instruktorzy KAPITUŁY DRUŻYNY,

2. Harcerze wchodzący w skład RADY DRUŻYNY,

3. Weterani DRUŻYNY.

§ 10.

ODZNAKĘ HONOROWĄ nosi się nad prawą kieszenią munduru lub po prawej stronie ubioru cywilnego.

§ 11.

Przy nadawaniu ODZNAKI jednostkom organizacyjnym DRUŻYNY dekoruje się proporzec danej jednostki, przypinając ODZNAKĘ po lewej stronie płata proporca w lini drzewca, w odległości 10 cm. od niego i 10 cm. od górnej krawędzi płata proporca. Jeśli dana jednostka nie posiada proporca wręcza się ODZNAKĘ określonym władzom organizacyjnym. Odznaczone jednostki posiadające proporce zamiast ODZNAKI przypinają do głowicy proporca zawiązaną na kokardę wstęgę o długości odpowiadającej dwukrotnej szerokości proporca plus 50 cm. (na kokardę). Wstęga w barwach HERBU DRUŻYNY.

§ 12.

ODZNAKĘ HONOROWĄ wręcza się jednocześnie z legitymacją będącą dowodem jej nadania, jednostkom DRUŻYNY i organizacjom wręcza się pamiątkowy DYPLOM.

§ 13.

Wręczenia ODZNAKI HONOROWEJ dokonuje

DRUŻYNOWY XIII ŁDH- rzy

lub wyznaczony instruktor KAPITUŁY DRUŻYNY.

§ 14.

ODZNAKA danego stopnia jest wyróżnieniem jednorazowym i nie może być przyznana wielokrotnie jednej osobie.

§ 15.

W przypadku, gdy postępowanie osoby wyróżnionej narusza przyjęte normy etyczno - moralne, KAPITUŁA DRUŻYNY może anulować decyzję o nadaniu ODZNAKI.

§ 16.

ODZNAKA może być także nadana pośmiertnie.

ODZNAKĘ i legitymację wręcza się wówczas najbliższej rodzinie.

§ 17.

Nadanie i anulowanie ODZNAKI ogłasza się Rozkazem Drużynowego.

§ 18.

Wykonanie i nadanie ODZNAKI odbywa się na koszt DRUŻYNY.

§ 19.

DRUŻYNA prowadzi rejestr przyznanych ODZNAK HONOROWYCH.

§ 20.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez

RADĘ I KAPITUŁĘ DRUŻYNY.

§ 21.

Zmiany w regulaminie są dokonywane wyłącznie przez KAPITUŁĘ

i zatwierdzane przez RADĘ DRUŻYNY, która w tej sprawie podejmuje odpowiednią uchwałę.

 

 

 

Łódź, dnia 09.03.1996.

Strona nawigacyjna