Nasze Kontakty z Konsulatem Republiki Węgier i TPPW w Łodzi

Strona nawigacji 

 

 

Światełko Betlejemskie dla Pana Konsula Tadeusza Kaczora XII 2005

wręcza pwd. Wojtek Bieryt

 

Poczet sztandarowy w Konsulacie:

od lewej: Radwan Lisek i Dzik

Bicie rekordu najdłuższego wiersza o Węgrzech

Pan Konsul węgierskim generałem

Podpisanie porozumienia o współpracy XIII ŁDH z Konsulatem Wegier w Łodzi

 

 

na zdjęciu dwóch Konsulów i Stalowy