Powrót do początku

linia1.JPG (2163 bytes)

Start

Akcja Wilczek

strz_l.JPG (3118 bytes) Zaproszenie strz_p.JPG (3114 bytes)

Ksiądz Ryszard

Tablica

linia1.JPG (2163 bytes)

Poczta

stalowa@stalowa.pl

Zuchy, Harcerze i Instruktorzy
Chorągwi Łódzkich

We wrześniu każdego roku zwracamy naszą pamięć i serca do okresu wybuchu II Wojny Światowej. Dla społeczności naszej “małej ojczyzny” jest to wspomnienie bitwy pod Jeżowem, która miała miejsce 9 września 1939 roku. W czasie dorocznych spotkań odbywających się z tej okazji zawsze sięgamy myślą do konspiracyjnej Jeżowskiej Drużyny ZHP Szarych Szeregów i druha podharcmistrza Tadeusza Kenclera ps. “Wilczek”.

Druh Tadeusz był organizatorem i pierwszym drużynowym konspiracyjnej drużyny Szarych Szeregów w Jeżowie. Pełnił on funkcję zastępcy komendanta Hufca “Rój Wilkołak” w Skierniewicach a w okresie późniejszym także komendanta Zawiszaków.

Był żołnierzem Armii Krajowej , płatnikiem obwodu “Jary”. Przechowywał w swoim domu przez okres okupacji dwa przedwojenne sztandary komendy Hufca Skierniewice.

Druh “Wilczek” opiekował się także zastępami i drużynami powiatu w Białyninie, Głuchowie, Kurzeszynie i Rogowie. Liczyły one około 120 harcerzy.

Wraz z drużyną jeżowską wypełnił patriotyczny obowiązek uczestnicząc w urządzeniu w 1940 roku cmentarza żołnierzy polskich poległych w bitwie pod Jeżowem.

W tym roku pragniemy aby nasza pamięć znalazła swój wyraz w postaci tablicy pamiątkowej poświęconej Jemu i harcerzom Szarych Szeregów z Jeżowa. Tablica zostanie umieszczona na cmentarzu wojennym, którego był organizatorem a po wyzwoleniu długoletnim opiekunem.

Drogie Zuchy, Drogie Druhny i Druhowie, chcielibyśmy w harcerskim kręgu móc uścisnąć także wasze dłonie. Serdecznie zapraszany Was na uroczystość odsłonięcia tablicy, która odbędzie się w Jeżowie w dniu 26 września 1999 roku (niedziela) według następującego programu:

Godz. 12.oo – Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. św. Józefa

Godz. 13.15. – przemarsz z kościoła na cmentarz wojenny

Godz. 13.30 – uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej

Godz.14.00 – zapraszamy na harcerski poczęstunek i spotkania koleżeńskie.

Z harcerskim pozdrowieniem

Czuwaj !

  

Herb Jeżowa

96-134 Jeżów
ul. Łowicka 85

 
  CZUWAJ!   

Polecamy przeglądanie serwisu przy ustawieniach ekranu 800/600 i 65 tys. kolorów lub więcej. Proponujemy również przeglądarkę MS IE 4 lub Netscape Communicator 4 lub wyższe.