Historia Drużyny Orsza na pogrzebie Mirowskiego
 
"...Lecz niechaj żywi nie tracą nadziei
i przed narodem niosą oświaty kaganiec
a kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec..."

Juliusz Słowacki

Historia Drużyny

Ostatni naczelnik Szarych Szeregów nie żyje

           Harcmistrz Rzeczypospolitej – jedyny powojenny instruktor posiadający ten stopień. 

 Relacja fotograficzna z pogrzebu Druha Naczelnika

W Warszawie zmarł po długiej chorobie w wieku 85 lat
Stanisław Broniewski "Orsza" – 
działacz harcerski, współorganizator i ostatni 
naczelnik Szarych Szeregów, dowódca słynnej akcji pod Arsenałem. 
         Był pułkownikiem Wojska Polskiego,  
Kawalerem Srebrnego Krzyża Virtuti Militari i Krzyża Walecznych. 
 Otrzymał również Krzyż Orderu Orła Białego.  
Był kanclerzem Kapituły Orderu Orła Białego i zastępcą 
 kanclerza Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari.
Był także przewodniczącym Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 
         Z harcerstwem związany od lat 20-tych – 
był m.in. instruktorem w Chorągwi Wielkopolskiej. 
We wrześniu 39 roku był współorganizatorem 
Pogotowia Harcerzy w Warszawie. 
Od 41 roku był komendantem 
Okręgu Południowego w Chorągwi Warszawskiej, 
w 43 roku został komendantem Grup Szturmowych w Warszawie. 
Walczył w Powstaniu Warszawskim. 
 Później więziono go w obozie Bergen Belsen. 
         Do kraju wrócił w 46 roku. Od 89 roku był 
 przewodniczącym Rady Ochrony Pamięci Walk i Meczeństwa. 
 Był autorem wielu książek o harcerstwie w czasach okupacji – 
najsłynniejszą była 
"Całym życiem. Szare Szeregi w relacji Naczelnika". 
17:57 30/12/2000

Strony Drużyny zapraszamy

 

Start