SANDOR PETÖFI

ARMIA SIEDMIOGRODZKA

Tłumaczenie z języka węgierskiego poeta i tłumacz Tadeusz Fangrat harcerz Drużyny.

Bohater Drużyny

My nie zwyciężym? - Bem naszym wodzem,

Rycerz wolności i sława!

Ogniem mściciela płonie przed nami-

Ostrołęki gwiazda krwawa.

 

To on przed nami, wódz siwy, jego

Broda jak biały sztandar powiewa:

Jakby po trudach walki- zwycięstwo-

Symbol pokoju płyną przez niebo...

 

To on przed nami, wódz stary, za nim

Młodzież ojczyzny idziemy wolni;

Tak za sędziwym rwą huraganem

Potężne fale mórz rozbudzonych.

Dwa są narody w nas zjednoczone-

I to narody- polski, węgierski!

Czy los sam działa potężniej od nich,

Gdy wspólny cel im przyświeca wielki?

 

Jeden cel wspólny: skruszyć kajdany,

Któreśmy razem dźwigali długo,

A że skruszymy- o, przysięgamy:

Na krew głębokich ran twych, ojczyzno!

 

Szczuj swoje hordy, carze z daleka,

Najemne sługi, nam, wolnym, przeciw,

Abyśmy tobie- stąd aż do piekła

Most zbudowali z ciał swych poległych.

 

My nie zwyciężym?- Bem naszym wodzem,

Rycerz wolności i sława!

Ogniem mściciela płonie przed nami-

Ostrołęki gwiazda krwawa.

Bohater Drużyny

Sandor Petöfi wielki wieszcz Węgier, adiutant generała Bema, zginął w kampanii węgierskiej

strona nawigacyjna