Strona Główna XIII ŁDH

linia1.JPG (2163 bytes)

Strona nawigacyjna

Historia Drużyny

Bohater Drużyny

Struktura Drużyny

strz_l.JPG (3118 bytes) Nasze obozy strz_p.JPG (3114 bytes)

Kontakty, adresy ...

Linki

Nasi Sponsorzy

linia1.JPG (2163 bytes)

stalowa@stalowa.pl

Przedstawicielstwo Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich na Chorągiew Łódzką

 

Pamiętamy - dziękujemy!

Pragniemy okazać, nasze podziękowania osobom, harcerkom i harcerzom, którzy przyczynili się do tego, aby ta Drużyna przetrwała. Pomagali nam pośrednio (bez widocznego udziału), nie oczekując żadnych podziękowań. Nie chcemy o was zapomnieć, choć ząb czasu zawsze narusza nakaz pamięci historycznej następnym pokoleniom harcerzy naszej Drużyny. Uwieczniamy zatem tylko kilka nazwisk pamiętając i dziękując wszystkim za okazane serce i przyjaźń:
- Ambasadzie Republiki Węgier za okazywaną pomoc i życzliwość.
- Towarzystwu Przyjaźni Polsko Węgierskiej za okazywanie dużo ciepła.
- phm. Lucjanowi Muszyńskiemu Radnemu z Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Łodzi za okazywaną pomoc i życzliwość, zdecydowaną obronę Drużyny w trudnych dniach złośliwego wyrzucenia z terenu 58 S.P.
- Dyrektorowi Radia Manhatan Mariuszowi Woźniczko za realizację dwóch audycji radiowych ukazujących konflikt Dyrekcji 58 S.P. z Drużyną.
- Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej XXXV L.O. w Łodzi za okazanie pomocy podczas organizacji Jubileuszu 70 - lecia Drużyny.
- Dyrekcji 92 S.P. za okazywanie szczególnego poparcia dla działalności programowej i organizacyjnej Drużyny.
- Pani Dyrektor 153 S.P. mgr Małgorzacie Romańskiej za okazywanie przyjaźni, wsparcie oraz zrozumienie dla spraw Drużyny od 1982 roku.
- Komendzie Hufca Łódź - Bałuty za fachową pomoc do drugiego wydania w 1996 roku.
- doktorowi nauk pedagogicznych harcmistrzowi Bogusławowi Śliwerskiemu Drużynowemu XIII Ł.D.H - rzy za próby przywrócenia tradycji w trudnych latach 70-tych, rozpropagowanie swoich doświadczeń z Drużyną w różnorodnych wydawnictwach i periodykach.
- Komitetowi Osiedlowemu Bałuty Stare za wspieranie działań Drużyny.
- Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Organizacji WiN 52 za okazywaną życzliwość, cierpliwość i pomoc harcerzom Drużyny.
- podharcmistrzowi Pawłowi Gieryńskiemu "Cietrzewiowi" Drużynowemu XIII Ł.D.H-rzy
za przeprowadzenie Drużyny przez trudny okres historycznych zakrętów.
- podharcmistrzowi Jarosławowi Prusiowi "Strusiowi" Drużynowemu XIII Ł.D.H-rzy
za utrzymanie ciągłości pracy Drużyny .
 

linia2.JPG (1439 bytes)

Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich

PTSM Koło nr 51

Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Węgierskiej

Bohater Drużyny

 
CZUWAJ!

Polecamy przeglądanie serwisu przy ustawieniach ekranu 800/600 i 65 tys. kolorów lub więcej. Proponujemy również przeglądarkę MS IE 4 lub Netscape Communicator 4 lub wyższe.