Strona Główna XIII ŁDH

linia1.JPG (2163 bytes)

Strona nawigacyjna

strz_l.JPG (3118 bytes) Historia Drużyny strz_p.JPG (3114 bytes)

Bohater Drużyny

Struktura Drużyny

Nasze obozy

Kontakty, adresy ...

Linki

Nasi sponsorzy

linia1.JPG (2163 bytes)

stalowa@stalowa.pl

  hist_nagl.JPG (5896 bytes)
 
 
 

Odznaczenia, tytuły i symbole Stalowej Trzynastki

 

O d z n a c z e n i a    i    o d z n a k i    D r u ż y n y

Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939

Odznaka Honorowa TPPW

Złota Honorowa Odznaka Zasłuzony dla Chorągwi Łodzkiej ZHP

"Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939" nadany 1. września 1991 r. XIII ŁDH-rzy przez Prezydenta RP na uchodźstwie.

"Odznaka Honorowa Towarzystwa Przyjaźni Polsko Węgierskiej" nadana 01. kwietnia 1998 za zasługi w propagowaniu kultury węgierskiej.

Odznaka "Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej" nadana 30.VI.1990 r.

Odznaka Grunwaldzka

chwilowy brak ryciny

"Odznaka Grunwaldzka" nadawana przez Naczelnika ZHP Drużynie corocznie od 1988.

Odznaka Honorowa 16 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Pułaskiego nadana 05. października 2002 

T y t u ł y   D r u ż y n y

DRUŻYNA GRUNWALDZKA ZHP

1988 - 2002 .

15 razy !!!

tytuł nadał  Naczelnik ZHP

***************

***************

***************

DRUŻYNA SZTANDAROWA CHORĄGWI ŁÓDZKIEJ

1984

Komendant Chorągwi

***************

***************

***************

DRUŻYNA SZTANDAROWA HUFCA ŁÓDŹ - BAŁUTY

1983

1984

1985

1988

Komendant Hufca

***************

***************

***************

DRUŻYNA KATEGORII A HUFCA ŁÓDŹ - BAŁUTY

1992

Komendant Hufca

***************

***************

***************

Złoty Laur Chorągwi Łódzkiej ZHP Zlot w Spale

1985

Komendant Chorągwi

S y m b o l e 

Historyczna pieczęć Drużyny Wielka Pieczęć Drużyny

pieczęć Drużyny
z 1932 roku

pieczęć Drużyny
z 1996 roku

linia2.JPG (1439 bytes)

Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich

PTSM Koło nr 51

Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Węgierskiej

Bohater Drużyny

linia1.JPG (2163 bytes)

Przedstawicielstwo Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich na Chorągiew Łódzką


CZUWAJ!

Polecamy przeglądanie serwisu przy ustawieniach ekranu 800/600 i 65 tys. kolorów lub więcej. Proponujemy również przeglądarkę MS IE 4 lub Netscape Communicator 4 lub wyższe.