Strona Główna XIII ŁDH

 

 

 

linia1.JPG (2163 bytes)

Strona nawigacyjna

strz_l.JPG (3118 bytes) Historia Drużyny strz_p.JPG (3114 bytes)

Bohater Drużyny

Struktura Drużyny

Nasze obozy

Kontakty, adresy ...

Linki

Nasi Sponsorzy

linia1.JPG (2163 bytes)

Poczta

stalowa@stalowa.pl

  hist_nagl.JPG (5896 bytes)
 

Gwoździe Fundatorów Sztandaru Drużyny

Wykaz z drzewca Sztandaru Drużyny

Lp.

imię i nazwisko

stopień

funkcja

1.

Zygmunt Maciejewski   Opiekun Drużyny 1924 -1928

2.

Aleksander Kamiński

hm.

Przyjaciel Drużyny

3.

Józef Małolepszy   Drużynowy

4.

Zdzisław Fangrat

hm.

Wódz Zuchów

5.

Aleksander Szczepaniak

phm.

Drużynowy

6.

Wanda Kasprzykowska

phm.

Uratowała sztandar

7.

Stanisław Iglik   Przechowywał sztandar

8.

Tadeusz Cichecki

phm.

Drużynowy

9.

Jan Nawrocki   Drużynowy

10.

Franciszek Koralewicz   Opiekun drużynowy

11.

Roman Kierzkowski

hm.

Założyciel i pierwszy Drużynowy

Naczelnik Harcerzy

12.

Bolesław Zajączkowski

phm.

Honorowy harcerz

13.

Stanisław Figiel   Przechowywał sztandar

14.

Mirosław Kobuciński z małżonką    

15.

Matusiak    

16.

Słowik    

17.

Stawiński    

18.

Nowak    

19.

Kazimierz Klamut    

20.

Królikowski    

21.

Adamowicz   Dyrektor

22.

Zdzisław Miszala   Kwatermistrz Drużyny

23.

Stanisław Zener    

24.

Zaleśny    

25.

Peterowie   Małżeństwo

26.

Michał Marchut    

27.

J. Makowski    

28.

Henryka Walewska    

29.

Rutkowski z małżonka    

30.

Broniewski z małżonką    

31.

S. Dorożyński + J    

32.

E. Przyździecki

mgr

 

33.

E. Mazepus    

34.

Edward Kamionka    

35.

Zygmunt Wiernik    

36.

W. Zwierzchowski + A    

37.

Jan + małżonka    

38.

Słowiński z małżonką    

39.

H. Bogacki    

40.

Alojzy Kisielewski    

41.

Dominik Patora    

42.

Mielczarek z małżonką    

43.

Zdzisław Olczak    

44.

Godala z małżonką    

45.

T. Kwiecień    

46.

Z Zawisza    

47.

H.Szczepaniak    

48.

J. Skibiński    

49.

Pokuta - małżeństwo    

50.

Z. Mirosiński    

51.

Edward Tyburski    

52.

L. Wiśniewski    

53.

E. Krasiński    

54.

R. Brzozowski    

55.

Józef Kołodziejczyk    

56.

Tadeusz Chudzik + M    

57.

Stanisław Szuflet    

58.

Antoni Zając    

59.

F. Kostrzewa    

60.

J. Lewandowski + K    

61.

Wł. Kaczyński    

62.

F. Jankowski + J    

63.

Sysio z małżonką    

64.

Tadeusz Droździel    

65.

Tadeusz Barański + M    

66.

R. Śliwczyński + A    

67.

Kazimierz Kałużny    

68.

J. Król + E    

69.

E. Podlewski    

70.

Z. Andrzejczyk    

71.

K. Mazepus + D    

72.

R. Bronowski    

73.

J. Wajsman + M    

74.

K. Marczak   Przewodniczący

75.

Z. Zwoliński    

76.

Roman Kostrzewa    

77.

R. Stachlewski    

78.

Marian Dałek    

79.

J. Kisielewski + J.    

80.

S. Beleczyński   Kierownik szk. 48

81.

H. Cieplucha    

82.

R. Czołczyńscy + A    

83.

Wożniczka z małżonką    

84.

Darach z małżonką    

85.

Józefowicz   Dyrektor

86.

T. Kozieł + R    

87.

Bereziński z małżonką    

88.

M. Ajnekiel    

89.

Henryk Zając    

90.

Z. Hajduk + N    

91.

Stanisława Gardys z małżonką    

92.

Zygowiec z małżonką    

93.

Z. Ziółkowski    

94.

Z. Durdeń    

95.

T. Szalkowski    

96.

Witaszewski    

97.

Szczepaniak    

98.

Jędrzejewski    

99.

Grzywacz    

100.

Zelanek    

101.

Feliks Jędryś    

102.

Stępien    

103.

Dobrowolski    

104.

Kurzeja    

115.

Hawrylenko    

106.

Jachoł   Dyrektor

107.

Zdzisław Dymkowski    

108.

Jan Olko   Kierownik SP nr 49

109.

Figiel    

110.

Tadeusz Płoszański    

111.

Lis    

112.

Gawart    

113.

Szymański    

114.

Staszewski    

115.

Leszczynski    

116.

Wtorkowski    

117.

Załecki   Kierownik SP nr 47

118.

Peranek    

119.

Szymanski    

120.

Panek    

121.

Hejduk    

122.

Lisiuk    

123.

Jabłońscy    

124.

Stachowicz    

125.

Juchniakowie    

126.

Dąbrowski    

127.

Kubiak    

128.

Imbirski    

129.

Wilmanski    

130.

Kapała    

131.

Pawlak    

132.

Franciszek Moralewicz   Opiekun Drużyny

133.

Sauter    

134.

Skowron    

135.

Zbigniew Korasek    

136.

Łukaszewski    

137.

Włodarski   Insp. Szkolny

138.

Pankowski    

139.

Klamut    

140.

Fuks    

141.

Golimowski    

142.

Gutowski   z-ca przewodniczącego D.R.N

143.

Polanowski   Dyrektor

144.

Klinkiewicz    

145.

Stasiak    

146.

Maciejewski    

147.

Łódzka Rada Koła Przyjaciół Harcerstwa    

148.

Komenda Hufca Bałuty    

149.

Komitet Dzielnicowy Bałuty    

150.

Towarzystwo Śpiewacze “ Harmonia”    

151.

Komitet Rodzicielski SP 47    

152.

Komitet Rodzicielski SP 48    

153.

Komitet Rodzicielski SP 49    

154.

Komitet Rodzicielski SP 100    

155.

2 ŁDH -rzy im. Waleriana Łukasińskiego    

156.

9 ŁDH - rzy im. Henryka Dąbrowskiego    

157.

16 ŁDH -rzy im. Franka Prożka    

158.

25 ŁDH -rzy im. Stefana Czarnieckiego    

159.

38 ŁDH -rzy im. Kornela Makuszyńskiego    

160.

79 ŁDH - rek im. L. Wawrzyńskiej    

161.

80 Ł.DH -rzy im. Józefa Sowińskiego    

***

hm. Adolf Netzel   Z przedwojennego drzewca
   

linia2.JPG (1439 bytes)

Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich

PTSM Koło nr 51

Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Węgierskiej

Bohater Drużyny

Przedstawicielstwo Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich na Chorągiew Łódzką


CZUWAJ!

Polecamy przeglądanie serwisu przy ustawieniach ekranu 800/600 i 65 tys. kolorów lub więcej. Proponujemy również przeglądarkę MS IE 4 lub Netscape Communicator 4 lub wyższe.