Strona Główna XIII ŁDH

linia1.JPG (2163 bytes)

Strona nawigacyjna

strz_l.JPG (3118 bytes) Historia Drużyny strz_p.JPG (3114 bytes)

Bohater Drużyny

Struktura Drużyny

Nasze obozy

Kontakty, adresy ...

Linki

Nasi sponsorzy

linia1.JPG (2163 bytes)

Poczta

stalowa@stalowa.pl

  hist_nagl.JPG (5896 bytes)
 
 

Historia Drużyny wierszem pisana. (1996)

1.

Nie jest sposobem , abyśmy tu

mogli historię ukazać snadnie,

gdyż naszej Drużynie do lat 100

brak 27. lat dokładnie.

2.

Dawne to były czasy gdy szał

w młodzieńczych duszach iskrę rozniecił

i życie plutonu swój początek dał

a szkolną gawędzi mundurem ucieszył.

3.

To 2 Łódzka Drużyna Harcerzy

gdzie Łukasiński im przyświeca

do niej nasz pluton od dzisiaj należy

gdy czasu 23 pali się świeca.

4.

W rok później XIII numer otrzymuje

a Kierzkowski wodzem naszym

z modelami samolotów pilnie pracuje

i poznawaniu lotniczych maszyn.

5.

Barwa tych techniki cudów

charakter tej gromadzie dała

i wyróżniła się z harcerskich ludów

aż Stalową Trzynastkę się stała.

6.

Gdy rząd rozmyśla jak z dalekich stron

prochy Wielkiego Polaka sprowadzić

i przez Wawel, przez królewski tron

w tarnowskim Mauzoleum osadzić.

7.

Drużyna pomaga w tym dziele wspaniałym

przyjmując BEMA za patrona swego

obrońcy Ojczyzny w boju wytrwałym

obierając jego imię roku dwudziestego ósmego.

8.

Już 32 świeca stulecia dogasa powoli

gdy podział znów następuje

od nas 16 Drużyna się gramoli

,,Pałaszczaków” działalność i służbę powoduje.

9.

W rok później też zaszczyt spotyka nas

gdyż Alek Kamiński pracuje

wspólnie z Fangratem przez jakiś czas

a optymizm naszych nowych zuchów cechuje.

10.

Tu pierwsza w Polsce gromada ta

ten trudny szlak przeciera

hura ''Stalowa XIII" "Koników Polnych" ma

Drużyna tę trudną służbę z wilczkami wybiera.

11.

Już nowe sposoby nas wciągają

stolarki kunszt ukazując innym

świetnej zabawy wszystkim dodają

nowe kajaki w systemie produkcji płynnym.

12.

Lecz gdy czas wodowania przybył już

wielka przeszkoda budowniczym szkodzi

kajaki nabierają wody tuż, tuż

i szybka ewakuacja z wody przychodzi.

13.

W 10 rocznicę powstania Drużyny

Sztandar z gwoździami przepiękny

ufundowało Koło Przyjaciół Rodziny

od tego czasu w harcówce w gablocie wpięty.

14.

Również starsi którzy nie chcą wraz

Krótkich spodenek zakładać znów

i obok w szeregu z młodszymi w tamten czas

młodsza Drużyno żegnaj i bądźcie zdrów.

15.

Krąg Bałuciarzy powstaje z nich

Starszoharcerski, nowy twór

swój własny domek zbudowali w mik

do dzisiaj stał ten dobry mur.

16.

Służbę społeczną na krańcach kraju

pełnili obozując tam,

piękno Karpat, tak jak w raju,

opisali w "Jak dobrze nam ..."

17.

Gdy nadszedł dla Ojczyzny obrony czas

wszyscy jak jeden do służby wspaniale

i się nie wahał ani jeden z nas

w obronie Stolicy walczą wytrwale.

18.

Jak Słowacki co żywym nie tracąc nadziei

i przed narodem niosąc oświaty kaganiec

"... A kiedy trzeba na śmierć idą po kolei ,

jak kamienie przez Boga rzucone na szaniec ..."

19.

Tam15 rzuconych zostało jak bruk

w krwawe forty Bema – reduty ziemię

a pozostali po powrocie do Łodzi – jak mruk

przeszli w szare konspiracji cienie.

20.

Dużo by prawić na temat tych lat

tak dla wszystkich do dziś bolesnych

dużo by przytaczać różnorodnych dat,

zachowując pamięć wśród harcerzy doczesnych.

21.

Wśród wojny plonu rozrzuconych ciał

dużo trzynastaków spoczywa gdzieś

dlatego zrodził się wspaniały plan

by wykuć o nich żałobną pieśń.

22.

Dwa zimne kamienie nazwiska ich kryją

wykute w marmurowym, symbolicznym grobie

ich postacie w naszych sercach żyją

25 imion opiewając w dzisiejszej dobie.

23.

Cichną odgłosy walki i gdy rozkaz pada

harcerstwo wnet się odradza

Kierzkowskiego Naczelnikiem Tymczasowa Rada

wybiera i on harcerzom w Polsce doradza.

24.

Nie długo cieszyć się przyjdzie nam

z radości jaką harcerstwo niesie

gdyż Stalin krzykną "Ja wam dam!"

i znów przyszło skryć nam się w lesie.

25.

Pomimo znów ogromnych strat

więzienia, łagrów ze stron dalekich

wyroków długich siedzenia lat

oraz powrotu tych ciał kalekich...

26.

Nie załamała się wiara w nas

mogliśmy przetrwać i nie padł duchu

że żeśmy silni pokazał czas

choćby się przestraszył nie jeden zuch.

27.

Dziś już nie grozi nam zły czar

programem wolni dziś się czujemy

samodzielności drużyny dar

sami sobie historią kujemy.

28.

Drużyna działać różnorodnie chce

w różnych płaszczyzny i służby stronach

tym o nas ograniczają mówimy twarde "nie"

"odchodząc" w tym pseudo harcerskich sporach.

29.

Programem bogatsi jesteśmy w rok

70 rocznicy powstania,

bo z kraju gdzie Bem skierował swój krok

Ambasador nas swym ciepłem pozdrawia.

30.

Gdzie Konsul opowieść o Bemie śle

i pomocną dłoń szykuje

gdzie również na Rakoczego tle

Drużyna w Słowacji zamek buduje.

31.

Naczelnik 13 już z kolei raz

Odznakę Grunwaldzką w lipcu daruje

i przyszedł dla Drużyny czas

gdy sama swój los wykuje.

32.

Rocznica przecież powodem jest

by wszystkim podziękować

za dobre serce, pomoc i gest

gorącym podziękowaniem Was obdarować.

33.

Tej opowieści przyszedł kres

a morał z niej wypływa

Drużyna bez Was Przyjaciół niczym jest

i bez Was się rozmywa!

Stalowa Trzynastka 1996

linia2.JPG (1439 bytes)

Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich

PTSM Koło nr 51

Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Węgierskiej

Bohater Drużyny

Przedstawicielstwo Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich na Chorągiew Łódzką


CZUWAJ!

Polecamy przeglądanie serwisu przy ustawieniach ekranu 800/600 i 65 tys. kolorów lub więcej. Proponujemy również przeglądarkę MS IE 4 lub Netscape Communicator 4 lub wyższe.