Strona Główna XIII ŁDH

linia1.JPG (2163 bytes)

strona nawigacyjna

strz_l.JPG (3118 bytes) Historia Drużyny strz_p.JPG (3114 bytes)

Bohater Drużyny

Struktura Drużyny

Nasze obozy

Kontakty, adresy ...

Linki

Nasi sponsorzy

linia1.JPG (2163 bytes)

Poczta

stalowa@stalowa.pl

  hist_nagl.JPG (5896 bytes)
 
 

Honorowi Harcerze Drużyny.

Najbardziej zasłużonym harcerzom i instruktorom Drużyna nadała najwyższą godność.

linia1.JPG (2163 bytes)

 

1. HO Jerzy Pfaiffer - Honorowy Drużynowy - rok nadania 1946.

linia1.JPG (2163 bytes)

2. harcmistrz Krzysztof Kujawiak - Komendant Hufca Głowno - data nadania 12. czerwca 1983.

linia1.JPG (2163 bytes)

3. H.R harcmistrz Bolesław Zajączkowski "Mech"- Przewodniczący Komisji Historycznej XIII ŁDH data nadania 01. września 1994.

linia1.JPG (2163 bytes)

4. H.R harcmistrz Andrzej Marjański "Pstrąg" - Przewodniczący KS “Bałuciarzy” im Stefana Żeromskiego data nadania 9. marca 1996.

linia1.JPG (2163 bytes)

Dh harcmistrz H.R. Bolesław Zajączkowski ''Mech''

- Honorowy Harcerz Drużyny.

Druh Zajączkowski urodził się 26.09.1923 roku w Łodzi w rodzinie inteligenckiej. Przed wybuchem wojny działał w 16 Łódzkiej Drużynie Harcerzy im. Kazimierza Puławskiego. W tym okresie utrwalił swoje zainteresowania historią kraju. Czynnie uczestniczył w Wojnie Obronnej 1939 roku pełniąc służbę przy sztabie Dowódcy Armii Łódź. Z większością łodzian wyruszył 6.09.39 roku bronić stolicy. Po powrocie z Warszawy działał w podziemnej organizacji Legion Wyzwolenia składającej się z harcerzy Bałut. Po wojnie pracownik łódzkiego ośrodka Telewizji Polskiej. 

Drużynowy 16 ŁDH - rzy im. Kazimierza Pułaskiego "Mech" Plac Wolności 1945 rok.

W 1981 roku przechodzi na emeryturę. Od tego czasu cały swój wolny czas poświęca na wyszukiwanie i utrwalenie historii Polski i Związku Harcerstwa Polskiego. W 1982 wstępuje do naszej Drużyny, z którą przyjazne kontakty utrzymywał jeszcze przed wybuchem wojny. Obejmuje funkcję Przewodniczącego Komisji Historycznej Drużyny. Był głównym organizatorem obchodów 60-tej rocznicy powstania Drużyny. Przygotowanie wystawy historycznej Drużyny jest Jego pierwszym dziełem rozpoczynającym szereg inicjatyw i wystaw historycznych. Czynny instruktor Komisji Historycznej Komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP. Współtwórca Kręgów Instruktorskich im. Andrzeja Małkowskiego w 1980 roku, których celem było wprowadzenie przemian w ówczesnym ZHP. Współtwórca Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - organizacji, która postanowiła powrócić do tradycyjnych form pracy harcerskiej na drodze odłączenia się od struktur ZHP. Od 1985 roku druh Bolesław rozpoczyna inicjowanie fundacji szeregu tablic pamiątkowych. Z powodu braku dostatecznych środków finansowych sam projektuje, wykonuje matryce i prototypy szeregu tablic. Upamiętnił następujące miejsca historii Kraju:

- Tablica pamiątkowa Poległych i Pomordowanych Harcerzy 16 Łódzkiej Drużyny,Harcerzy, umieszczona na murze kościelnym przy ul. Skarbowej.

- Tablica pamiątkowa upamiętniająca miejsce zrzutu mjr Jana Pilnika “Ponurego”.

- Tablica Poległych i Pomordowanych Harcerzy XIII Łódzkiej Drużyny Harcerskiej umieszczona w budynku 58 Szkoły Podstawowej.

- Tablica upamiętniająca rodzinę Wocalewskich, oraz budynek pierwszej komendy skautowej w Łodzi przy ul. Legionów 51.

- Tablica upamiętniająca Wandę Węgierską umieszczona na murze kościelnym w Zgierzu.

- Tablica upamiętniająca okupacyjną drukarnię pisma “Na Zachodnim Szańcu” umieszczona w kaplicy cmentarza Doły.

- Tablice znajdujące się na placu Wolności i Dworcu Łódź - Fabrycznym.

- Tablica upamiętniające poległe harcerki pełniące służbę na stacji Łódź - Widzew.

- Odszukanie, rejestracja i upamiętnienie przez umieszczenie odlewów Krzyży Harcerskich lub odpowiednich tablic miejsc wiecznego spoczynku poległych, pomordowanych i zmarłych harcerzy i żołnierzy AK na terenie wszystkich łódzkich cmentarzy.

- Autor szeregu opracowań historycznych dot. zagadnień legionowych i szaroszeregowych.

Największym osiągnięciem Druha Bolesława jest geneza historyczna miejsca pamięci kilku tysięcy Polaków zamordowanych i pogrzebanych w zbiorowych mogiłach na terenie Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej. Tam też przy pomocy kilku przyjaciół wykonał pomnik z tablicą pamiątkową. Na zlecenie poloni amerykańskiej zaprojektował i wykonał tablicę pamiątkową poświęconą Harcerzom Polskim Zamordowanych W Obozach Koncentracyjnych - umieszczoną w obozie Mathausen. Matrycę w/w tablicy podarował Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Radogoszczu. Od dyrekcji tegoż muzeum otrzymał serdeczne podziękowanie za przygotowanie wystawy zorganizowanej na podstawie własnych zbiorów

“Harcerze Chorągwi Łódzkiej 1939 - 1945”.

Poświęcił Drużynie całego siebie, całą swoją energię i zaangażowanie, wspierając w chwilach trudnych i ganiąc w chwilach dobrobytu. Nigdy nie odmówił pomocy wykonując każdą rzecz z zegarmistrzowską precyzją. Odkrywa elementy układanki historycznej tworząc ten obraz, który jeszcze parę lat temu nie mógł ujrzeć światła wydawnictw i periodyków. Druh “Mech” to przede wszystkim historyk harcerstwa. W 1994 roku Drużyna wystąpiła do Wojewódzkiego Komitetu Opieki, Walk Pamięci i Męczeństwa o przyznanie Druhowi “Mechowi” odznaki Opiekuna Miejsc Pamięci, którą otrzymał w 1995 roku. Druhu “Mechu”. Drużyna zawdzięcza Ci przyjaźń, ale i twardą rękę często przywołującą do utrzymania charakteru i zadań harcerskiej Drużyny. Bez Twoich rad i wsparcia bylibyśmy tylko przeciętną, nic nieznaczącą grupą ludzi bez potrzeby patrzenia w przyszłość, z której inni nie potrafią wyciągnąć właściwych wniosków do pracy w przyszłości!

Gorąco Ci za to dziękujemy!!!

linia1.JPG (2163 bytes)

Dh harcmistrz Andrzej Marjański HR “Pstrąg”

- Honorowy Harcerz Drużyny.

Najtrudniej dziękować za realizację spraw i zadań oczywistych do wykonania. Tę samą czynność można wykonać na kilka sposobów: bardzo źle, źle, słabo, dostatecznie, dobrze, bardzo dobrze i najlepiej. Dh “Pstrąg” starał się w Drużynie tylko realizować takie zadania, które można wykonać perfekcyjnie, z dużą dokładnością i precyzją. Nauczył nas dużo wymagać od siebie i innych. W najtrudniejszych chwilach lat stanu wojennego stanowił swoistą tarczę osłaniając Drużynę przed całkowitym rozwiązaniem. O długoletniej miłości “Pstrąga” do Drużyny można by zapisać niejedną księgę, lecz dla nas najważniejsze jest Jego serce, serdeczność i pomoc. Niesprawiedliwością jaką, zdaniem “Pstrąga”, było wręczenie “Honorowej Odznaki Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej” dla Niego, a nie Drużyny wynagrodził dekorując swoją Odznaką sztandar Drużyny. Dziś Drużyna posiada to odznaczenie, nigdy jednak takiej potrzeby serca się nie zapomina. W latach 80-tych poświęcił się całkowicie walcząc ze wszystkimi ówczesnymi przeciwnościami chroniąc swoją osobą Drużynę przed rozwiązaniem. Pozostając w cieniu harcerskiej służby Drużyny będzie na zawsze Drużynowym trzech pokoleń Drużynowych Stalowej Trzynastki. Był głównym sponsorem 60 i 65 lecia powstania Drużyny, oraz wielu innych imprez.

linia1.JPG (2163 bytes)

Dh harcmistrz Krzysztof Kujawiak

- honorowy harcerz Drużyny.

Drużyna ceni przede wszystkim tych, którzy niosą pomoc w chwilach trudnych. Druh Krzysztof zawsze wyciągał do nas pomocną dłoń w chwilach potrzeby, kryzysu czy odbudowy. Pomagał jako Komendant hufca Głowno, gdy nasza macierzysta komenda rzucała nam kłody pod nogi, pomagał później jako z-ca komendanta CSIH Załęcze Wielkie. Przy tej okazji pragniemy Ci za to gorąco podziękować .

linia2.JPG (1439 bytes)

Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich

PTSM Koło nr 51

Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Węgierskiej

Bohater Drużyny

Przedstawicielstwo Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich na Chorągiew Łódzką


CZUWAJ!

Polecamy przeglądanie serwisu przy ustawieniach ekranu 800/600 i 65 tys. kolorów lub więcej. Proponujemy również przeglądarkę MS IE 4 lub Netscape Communicator 4 lub wyższe.