Strona Główna XIII ŁDH

linia1.JPG (2163 bytes)

Strona nawigacyjna

strz_l.JPG (3118 bytes) Historia Drużyny strz_p.JPG (3114 bytes)

Bohater Drużyny

Struktura Drużyny

Nasze obozy

Kontakty, adresy ...

Linki

Nasi sponsorzy

linia1.JPG (2163 bytes)

Poczta

stalowa@stalowa.pl

  hist_nagl.JPG (5896 bytes)
 
 

Wykaz ważniejszych wydarzeń z życia Drużyny.

1923

Przy 2 ŁDH im. Waleriana Łukasiewicza w 72 SP im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Nowo- Marysińskiej 1-3 powstaje pluton harcerski.

09.1924

Pluton harcerski przekształca się w samodzielną drużynę -

XIII ŁDH- rzy. Pierwszy drużynowy i założyciel dh wyw. Roman Kierzkowski, nauczyciel 72 Szkoły Podstawowej.

1928

Główna Kwatera Harcerzy nadaje drużynie nazwę "Stalowa Trzynastka", bohatera gen. Józefa Bema i specjalność przeciwlotniczo- lotniczą.

18.11.1928

Uroczyste otwarcie i poświęcenie własnej izby harcerskiej w 72 Szkole Powszechnej. Ustanowienie Hymnu Drużyny "O Święty Kraju nasz".

08.12.1929

Uroczysta Akademia Żałobna z okazji 79 rocznicy śmierci patrona drużyny gen. Józefa Bema przy udziale 400 osób i ks. Biskupa Tomczyka. Podziękowanie Ks. Biskupa za pracę dla młodzieży Bałut.

22.12.1929

Wycieczka drużyny do Krakowa i Tarnowa do mauzoleum Józefa Bema.

02.10.1931

Z inicjatywy dh. Romana Kierzkowskiego powstaje Koło Przyjaciół Drużyny.

28.02.1932

Założenie zastępu "Jeleni" na terenie 58 Szkoły Powszechnej, prowadzonego przez dh. Romana Kierzkowskiego.

09.1932

Założenie zastępu "Wilków" na terenie 56 Szkoły Powszechnej przy ul. Wspólnej 8, która przeradza się w 16 ŁDH - rzy im. Kazimierza Puławskiego (później im. Franka Prożka).

02.08.1934

Międzynarodowy Zlot Scoutów IV Jemboree w Gödöllo Węgry

23.10.1933

Założenie przy XIII ŁDH przez dh. phm Zdzisława Fangrata pierwszej w Polsce gromady zuchowej "Wilczków", a później "Koników Polnych".

10.1933

Dh Eugeniusz Tomczyk zakłada przy drużynie "Drużynę Skautów" dla harcerzy powyżej 14 lat.

10-12.1933

Budowa i wodowanie kajaków przez "Skautów". Produkcja nart pod kierunkiem dh. Mariana Wieczorkiewicza "Pawła".

11.07.1935

Jubileuszowy Zlot harcerstwa w Spale.

29.09.1935

Ufundowanie, wręczenie i poświęcenie przez KPH sztandaru z okazji 10-Lecia istnienia drużyny. Akt poświęcenia odbył się w Kościele PW Opatrzności Bożej przy ul. Inflanckiej. Poświęcenia dokonał ks Gawęda.

1936

Z wydzielonego zastępu powstaje 26 ŁDH - rzy im. Bartosz Głowackiego.

11.1936

Założenie przy XIII ŁDH Kręgu Starszoharcerskiego "Bałuciarzy" im. Stefana Żeromskiego - kierownik Kręgu dh phm Józef Pawliczak.

1937

Z wydzielonego zastępu powstaje 32 ŁDH - rzy.

25.11.1938

Przekazanie Kręgowi "Bałuciarzy" domku na Marysinie III, przy ul. Konopnickiej 62.

09.1939

Udział harcerzy drużyny w "Pogotowiu Wojennym". Dh. Wanda Kasprzykowska z narażeniem życia wynosi i ratuje od zagłady sztandar drużyny z budynku 72 SP i przez pewien czas ukrywa go. W obronie Warszawy biorą udział harcerze XIII ŁDH i "Bałuciarze". W obronie stolicy ginie m.in. kpt. Józef Skiba kierownik 72 SP - wielki przyjaciel drużyny i harcerstwa.

1939-1945

Pierwszym Komendantem Konspiracyjnych Łódzkich Szarych Szeregów zostaje kierownik "Bałuciarzy" dh. phm. Józef Pawliczak. W obozach koncentracyjnych i egzekucjach z rąk okupanta ginie wielu harcerzy XIII ŁDH. W 1943r. ginie śmiercią lotnika w Anglii dh. HR Piotr Głydziak - żołnierz Dywizjonu 303. Wspólna walka zjednoczyła harcerzy z obu drużyn XIII ŁDH i 16 ŁDH. Konspiracyjną drużynę prowadzi Druh Zdzisław Fangrat.

1945-1947

Odrodzenie drużyny po wyzwoleniu, reaktywowania drużyny dokonali dh. Jerzy Pfaiffer HO i dh. Jan Natkaniec HO.

08.05.1945

Tymczasowa Naczelna Rada Harcerska wybiera dh. hm. Romana Kierzkowskiego I Naczelnikiem Harcerzy w Polsce Ludowej - założyciela Drużyny.

1950-1956

Przerwa organizacyjna. Sztandar przechowają dh Jan Nawrocki i dh Józef Małolepszy. Wyprucie korony Orła na Sztandarze.

12.1956

Dzięki swojemu wielkiemu zaangażowaniu dh Józef Małolepszy powoduje kolejne odrodzenie drużyny.

1958

Powrót historycznego sztandaru do drużyny.

29.05.1960

Uroczystość XXXV- Lecia XIII ŁDH organizowana przez dh. phm. Zygmunta Kossakowskiego. Wydanie Odznaki Honorowej, odsłonięcie pamiątkowej tablicy "Ku Czci Poległych i Pomordowanych Harcerzy XIII ŁDH". Wbicie symbolicznych gwoździ do sztandaru. Na uroczystość przybywają i dziękują za pełnienie służby dh hm. Aleksander Kamiński i dh hm. Roman Kierzkowski.

10.1962

Dh phm Zygmunt Kossakowski przekazuje na łożu śmierci Dh. Zdzisławowi Misiale "Złotą Księgę Drużyny", która ginie po przekazaniu do Hufca Łódź- Bałuty.

1968

Drużynie zostaje odebrana historyczna barwa i szczep przyjmuje chusty czerwone z białym obszyciem.

1971-1973

Rozwój drużyny prowadzonej przez dh. Pwd. Bogusława Rurarza. Rozpoczęcie współpracy z ĆSSR (Czechosłowacją).

1975

Spory co do daty powstania drużyny uniemożliwiają zorganizowanie obchodów rocznicy powstania "Stalowej Trzynastki".

Wiosna 1978

Rozpad drużyny. Historyczny sztandar zostaje przejęty przez Hufiec. Po wielu perypetiach znajduje się w izbie tradycji Hufca.

09.1980

Rozwiązanie 49 SP przy ul. Staszica 1-3 (dawna Nowomarysińska 1/3). Drużyna przechodzi do 81 SP, następnie do 153 SP i 58 SP.

13.03.1981

Przywrócenie Hymnu Drużyny, stalowych chust, wprowadzenie lasek, numeracji krzyży i księgi przyrzeczeń.

09.1981

Delegacja Drużyny na Jubileuszowym Zlocie w Krakowie.

13.03.1982

Zmiana szkoły na 58 SP przy ul. Młynarskiej 42-46 i rozpoczęcie remontu pomieszczeń drużyny.

12.06.1983

Zdobycie tytułu Drużyny Sztandarowej Hufca i III miejsca w zlocie drużyn sztandarowych Chorągwi.

09.1983

Z inicjatywy drużyny powstaje Szczep "Knieja" i reaktywowanie Kręgu "Bałuciarzy" im. Stefana Żeromskiego.

19.01.1984

Komendant Hufca przekazuje drużynie 49 letni sztandar.

20.01.1984

Rozpoczęcie obchodów Roku Jubileuszu 60 lecia POWRÓT SZTANDARU.

20.01.1984

Uroczyste wprowadzenie sztandaru do drużyny i otwarcie nowej harcówki oraz wprowadzenie herbu drużyny.

28.04.1984

Przeniesienie i powtórne odsłonięcie tablicy pamiątkowej z ul. Staszica 1/3 na ul. Młynarską 42/46 do 58 SP. Odsłonięcia dokonali Komendant Chorągwi hm. Paweł Babij i hm. Zdzisław Fangrat.

24.05.1984

Z inicjatywy Drużyny odbył się Zlot Drużyn Trzynastych, noszących imię gen. Bema i najstarszych drużyn łódzkich w Osianach k/ Głowna. Komendant Zlotu phm. Sławomir Kaczmarek PUCHACZ. I miejsce zajęła Czarna Trzynastka z Warszawy im. Józefa Piłsudskiego. W zlocie wzięło udział 500 harcerek i harcerzy z całej Polski.

11.06.1984

Zdobycie przez drużynę tytułu "Drużyny Sztandarowej Hufca i Chorągwi" w Grotnikach k Zgierza.

10.12.1984

Spotkanie Rad Drużyn Chorągwi Łódzkiej (współorganizacja).

10.1984

Ksiądz Ryszard Płacek inicjuje renowację Sztandaru.

13.10.1984

Po raz drugi po 55 latach drużyna organizuje Rajd do Mauzoleum gen. Bema.

01.11.1984

Przyrzeczenie przed grobem założyciela Drużyny.
 

Sumująca uroczystość obchodów Roku Jubileuszowego.

19.01.1985

Zakończenie Roku Jubileuszu Wystawą i Mszą Św. w kościele “Opatrzności Bożej”.

23.03.1985

Rajd Arsenał Czarnej XIII Warszawskiej - rozwiązany.

26.05.1985

Odsłonięcie pomnika Bema w Tarnowie. Delegacja Drużyny uczestniczyła ze Sztandarem.

11.06.1985

Zdobycie tytułu DRUŻYNY SZTANDAROWEJ HUFCA. Laur zdobyty na diamentowym zlocie drużyn sztandarowych Chorągwi w Spale.

29.09.1985

II Zlot Drużyn Trzynastych Wisła - Czarne.

29.03.1986

Rajd ARSENAŁ.

24.03.1987

Rajd ARSENAŁ.

24.03.1988

Rajd ARSENAŁ.

09.05.1988

Biwak pokazowy dla Chorągwi w Parku Promienistych.

11.06.1988

Służba sanitarna podczas pogrzebu mjr. Piwnika “PONUREGO”.

04.07.1988

Obóz rekolekcyjny w zakonie Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu.

15.07.1988

Nadanie przez Naczelnika ZHP

ODZNAKI GRUNWALDZKIEJ,

Tytułu DRUŻYNY GRUNWALDZKIEJ ZHP,

nadanie tytułu DRUŻYNY SZTANDAROWEJ HUFCA.

13.11.1988

Udział w obchodach 70 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Kościół Jezuitów Łodzi. Uczestnictwo ze Sztandarem.

02/03.1989

Aktywny udział w tworzeniu

Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

02.04.1989

Zlot Rad DRUŻYN w CSIH Załęcze Wielkie.

09.04.1989

Rajd Arsenał.

18.06.1989

Z okazji 65 rocznicy powstania Stalowej Trzynastki swojego Apostolskiego Błogosławieństwa udzielił Drużynie w Rzymie, załączając stosowny akt, Papież Jan Paweł II. Ojciec Święty pobłogosławił numerowane Krzyże Drużyny.

15.07.1989

Nadanie przez Naczelnika ZHP

ODZNAKI GRUNWALDZKIEJ,

tytułu DRUŻYNY GRUNWALDZKIEJ ZHP.

10.09.1989

Nocny rajd pieszy do Warszawy. 50 Rocznica wymarszu harcerzy Drużyny. Rajd trwał 3 noce.

30.09.1989

Odsłonięcie drugiej Tablicy Pamiątkowej, której dokonali: phm. Wanda Kasprzykowska - Kusa, och. Tomasz Łuczak. Tablicę poświęcił ks. Proboszcz Moczkowski (teren 58 SP).

08.04.1990

Rajd Arsenał.

25.02.1990

Rocznica powołania Armii Krajowej - udział ze Sztandarem.

15.07.1990

Nadanie przez Naczelnika ZHP

ODZNAKI GRUNWALDZKIEJ,

Tytułu DRUŻYNY GRUNWALDZKIEJ ZHP.

13.08.1990

Nadanie przez Komendanta Chorągwi Łódzkiej ZHP

Honorowej Odznaki

“ZASŁUŻONY DLA CHORĄGWI ŁÓDZKIEJ ZHP” .

08.03.1991

Happening pod hasłem “Wychowa nas ulica” z udziałem Radia Łódź.

16.03.1991

Uczestnictwo w nadaniu nazwy ulicy ALEKSANDA KAMIŃSKIEGO.

16.03.1991

Rajd ARSENAŁ.

15.07.1991

Nadanie przez Naczelnika ZHP

ODZNAKI GRUNWALDZKIEJ,

Tytułu DRUŻYNY GRUNWALDZKIEJ ZHP.

16.08.1991

Obsługa łódzkiej pielgrzymki do Częstochowy na spotkanie

z Ojcem Świętym. Jako delegaci Chorągwi Łódzkiej

- uczestnictwo w Narodowym Zlocie ZHP

w Pająku pod Częstochową.

31.08.1991

Spływ Czarną Hańczą z przygodami.

01.09.1991

PREZYDENT RP NA UCHODŹSTWIE

nadaje Drużynie

KRZYŻ KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939 ROKU.

24.03.1991

Rajd ARSENAŁ.

13.09.1991

Odsłonięcie Tablicy Pamięci Sybiraków w Radogoszczy

uczestnictwo ze Sztandarem.

14.05.1992

Otwarcie harcówki przy ul. Tokarzewskiego 21. Otwarcia dokonują: hm. Zdzisław Fangrat, zuch Maciej Dobrzyński.

Poświęcenia dokonał ks. Proboszcz Stefan Moczkowski.

24.03.1991

Rajd ARSENAŁ.

15.06.1992

Nadanie w kategoryzacji Hufca Kategorii A.

15.07.1992

Nadanie przez Naczelnika ZHP

ODZNAKI GRUNWALDZKIEJ,

Tytułu DRUŻYNY GRUNWALDZKIEJ ZHP.

14.04.1993

Odsłonięcie tablicy hm. Wacława Walickiego z Czarnej XIII Wileńskiej - uczestnictwo ze Sztandarem.

25.05.1993

Odsłonięcie tablicy Pamięci Robotników Przymusowych w III Rzeszy - uczestnictwo ze Sztandarem.

05.06.1993

Wizyta w Drużynie Naczelnika Szarych Szeregów hm. (RP) Stanisława Broniewskiego “ORSZY”.

26.06.1993

Wspólna z ZHR wyprawa samochodowa po Białorusi i do Wilna.

15.07.1993

Nadanie przez Naczelnika ZHP

ODZNAKI GRUNWALDZKIEJ,

Tytułu DRUŻYNY GRUNWALDZKIEJ ZHP.

04.09.1993

Odsłonięcie tablicy poległym harcerkom na stacji Łódź - Widzew - uczestnictwo ze Sztandarem.

03.03.1994

200 Rocznica urodzin gen Bema Zlot szkół bemowskich

- uczestnictwo ze Sztandarem. Spotkanie

z Panem Ambasadorem Republiki Węgier

i Konsulem Generalnym.

24.03.1994

Rajd ARSENAŁ.

15.04.1994

Wizyta Drużyny w Ambasadzie Republiki Węgier w Warszawie.

Zwiedzanie wystawy poświęconej Bemowi w Muzeum Wojska Polskiego.

30.05.1994

Ogólnopolska Olimpiada Szkolna “Gen. Bem”

Zajęcie III miejsca.

Zespół Robert Kaźmierczak,

Mariusz Kubiak, Robert Kamiński.

29.06.1994

Wycieczka szlakami Bema: Toruń - Grudziądz - Ostrołęka.

15.07.1994

Nadanie przez Naczelnika ZHP

ODZNAKI GRUNWALDZKIEJ,

Tytułu DRUŻYNY GRUNWALDZKIEJ ZHP.

20.08.1994

Obozowe spotkanie z komendantem Szarych Szeregów w Łodzi hm. Dominikiem Patorą.

09.12.1994

Wizyta w harcówce Drużyny

KONSULA GENERALNEGO

REPUBLIKI WĘGIER

dr ISTVANA KOVACSA

i PREZESA TPPW w ŁODZI.

29.12.1994

Wizyta w harcówce Drużyny

AMBASADORA

PEŁNOMOCNEGO I NADZWYCZAJNEGO NA TEREN RP I BIAŁORUSI

J.E. AKOSA ENGELMAYERA,

SEKRETARZA AMBASADY

PANA LASZLO JAMBRICSKA.

24.03.1992

Rajd ARSENAŁ.

26.06.1995

Pogrzeb harcerza drużyny ŚP Bartka Sochackiego.

15.07.1995

Nadanie przez Naczelnika ZHP

ODZNAKI GRUNWALDZKIEJ,

Tytułu DRUŻYNY GRUNWALDZKIEJ ZHP.

15.07.1995

Odbudowa Zamku Rakoczych na Słowacji.

Podziękowanie Przedstawiciela Społeczności Węgier. Wyprawa na Węgry.

13.08.1995

Delegacja Drużyny na Zlocie ZHP w Zegrzu.

27.08.1995

Wycieczka do Tarnowa oraz TPPW - Tarnów.

17.09.1995

Rocznica napaści ZSRR na Polskę uroczystości w Radogoszczy. Uczestnictwo ze Sztandarem.

29.09.1995

Spotkanie z nowym Ambasadorem Republiki Węgier.

25.01.1996

Zatwierdzenie Rozkazem Liczba 1/96 Szczepu Drużyn Trzynastych w skład którego wchodzą XIII Gromada Zuchów, XIII Gromada Harcowików, dwie XIII Gromady Scoutowe, Krąg Instruktorski.

01.03.1996

Organizacja i obsługa Sejmiku Drużynowych Drużyn Grunwaldzkich w XXXV LO w Łodzi.

09.03.1996

Obchody 70 Rocznicy Powstania Drużyny. Przeniesienie tablic pamiątkowych do budynku XXXV L.O. przy ul. Staszica 1/3 w Łodzi.

Attache Wojskowy Republiki WĘGIER płk Peter Sabo wręczył Drużynie w imieniu Ambasady Węgier

Replikę Sztandaru 54 pułku Honwedów,

Druh hm. Andrzej Marjański wręczył dużą rzeźbę Herbu Drużyny, Pani Dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w W-wie Terezia Barkanyi - album o Koronie Św. Stefana, Prezes Federacji Stowarzyszeń Węgierskich w Polsce - Pan Jan Stolarski wręczył książkę o Fr. II Rakoczym.

Na uroczystość przybyli: Attache Wojskowy Republiki Turcji, Przedstawiciel Wojewody Łódzkiego Pan płk Czesław Bujała, v-ce Prezes Warszawskiego TPPW Mieczysław Ostoja Mitkiewicz, Dyrekcja 84 SP w Łodzi im. Bema, Dyrekcja 153 SP, TPPW w Łodzi, przedstawiciel Wydziału Zagranicznego GK ZHP phm. Andrzej Bojarun, przedstawiciel Komendanta Chorągwi hm. Małgorzata Pruś, orkiestra Garnizonu Łódź.

24.03.1996

Rajd ARSENAŁ (2 patrole).

19.04.1996

15 lecie TPPW uczestnictwo ze Sztandarem.

20.04.1996

Z inicjatywy Drużyny nadanie XXXV LO w Łodzi imienia Króla Stefana Batorego uczestnictwo ze Sztandarem.

15.07.1996

Nadanie przez Naczelnika ZHP

ODZNAKI GRUNWALDZKIEJ,

Tytułu DRUŻYNY GRUNWALDZKIEJ ZHP.

14.10.1996

Pogrzeb Druha harcmistrza Zdzisława Fangrata "Jelenia" - współtwórcy zuchów.

13.03.1997

Wizyta Sekretarza Ambasady Węgier, grupy węgierskich przyjaciół z Budapesztu, nagranie audycji telewizyjnej.

04.06.1997

Rajd ARSENAŁ (2 patrole).

15.07.1997

Nadanie przez Naczelnika ZHP

ODZNAKI GRUNWALDZKIEJ,

Tytułu DRUŻYNY GRUNWALDZKIEJ ZHP.

22.07.1997

Jako pierwsza grupa zgłosiła się Stalowa Trzynastka meldując gotowość "NIEŚĆ CHĘTNĄ POMOC" w akcji POWÓDŹ w Opolu. Wyjazd do Opola.

12.02.1998

Zimowisko na żaglowcu POGORIA w Gdańsku.

15.03.1998

Delegacja Drużyny przebywała w Budapeszcie uczestnicząc w Olimpiadzie wiedzy o gen. Bemie.

27.03.1998

Rajd ARSENAŁ.

01.04.1998

Nadanie

przez Zarząd Towarzystwa Przyjaźni Polsko Węgierskiej

HONOROWEJ ODZNAKI TPPW.

15.07.1998

Nadanie przez Naczelnika ZHP

ODZNAKI GRUNWALDZKIEJ,

Tytułu DRUŻYNY GRUNWALDZKIEJ ZHP.

19.09.1998

Nadanie Chorągwi imienia hm. Aleksandra Kamińskiego. Defilada, uczestnictwo ze Sztandarem.

11.12.1998

Wizyta w harcówce Drużyny Pana Sekretarza Ambasady Węgier.

26.03.1999

Rajd ARSENAŁ.

22.04.1999

Wizyta w harcówce Drużyny Wiceprezydenta Miasta Łodzi Sylwestra Pawłowskiego, przekazanie sprzętu komputerowego.

27.04.1999

Wizyta w harcówce Drużyny Attache Wojskowego płk Laszlo Nagy i Sekretarza Ambasady Węgier.

14.06.1999

Biała Służba w Łowiczu - wizyta

Ojca Świętego Jana Pawła II

(12 harcerzy Drużyny).

15.07.1999

Nadanie przez Naczelnika ZHP

ODZNAKI GRUNWALDZKIEJ,

Tytułu DRUŻYNY GRUNWALDZKIEJ ZHP.

26.09.1999

Z okazji 60 lecia powstania Szarych Szeregów organizacja uroczystości upamiętniającej to wydarzenie, odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej w Jeżowie. Defilada, uczestnictwo ze Sztandarem.

24.09.1999

Wyprawa do Rumunii z okazji odsłonięcia tablicy poświęconej gen. Józefowi Bemowi.

1999

 

1999

 

linia2.JPG (1439 bytes)

Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich

PTSM Koło nr 51

Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Węgierskiej

Bohater Drużyny

Przedstawicielstwo Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich na Chorągiew Łódzką


CZUWAJ!

Polecamy przeglądanie serwisu przy ustawieniach ekranu 800/600 i 65 tys. kolorów lub więcej. Proponujemy również przeglądarkę MS IE 4 lub Netscape Communicator 4 lub wyższe.